Presvedčivý predaj - predaj riešení

Termíny

Jar:
Jeseň:
  • 21. - 22.11.2016

Kurz je určený predajcom, obchodným zástupcom, vedúcim obchodných oddelení a pracovníkom spoločností, od ktorých sa očakáva aktívny prístup k zákazníkom. Kurz nadväzuje na kurz „Presvedčivý predaj – techniky predaja“.

Ciele

  • Zdokonaliť sa v štruktúrovanom kladení otázok s cieľom presnejšej identifikácie potrieb
  • Posunúť sa od predaja produktov k predaju riešení
  • Zdokonaliť sa v presvedčivej argumentácii
  • Naučiť sa čítať neverbálne prejavy zákazníka a získavať z nich spätnú väzbu pre ďalší postup v obchodnom rokovaní
  • Naučiť sa identifikovať rôzne typy správania zákazníkov a prispôsobiť im spôsob a obsah obchodného rokovania

Obsah

Predajný cyklus

·       Pohľad na predaj ako na postupnosť krokov.

·       Krátke zhrnutie a zopakovanie poznatkov a skúseností z tréningu „Presvedčivý predaj“.


Štruktúrované kladenie otázok

·       Rôzne zameranie otázok, vhodné kombinovanie otvorených a uzavretých otázok.

·       Zhovorčiví a mlčanliví zákazníci. Ako sa efektívne dozvedieť to, čo potrebujem?


Predaj riešení

·       Rozdiel medzi predajom produktu a predajom riešenia.

·       S riešením akých potrieb a problémov zákazníka súvisí náš produkt?

·       Ako pomocou niekoľkých produktov a súvisiacich služieb vytvoríme riešenie?


Presvedčivá argumentácia

·       Technika TEL (tvrdenie, emócie, logika), štruktúra argumentácie.


Verbálna a neverbálna komunikácia pre pokročilých

·       Čítanie neverbálnej komunikácie.


Identifikácia typov zákazníkov

·       Základná typológia správania zákazníkov.

·       Ako identifikovať typ správania zákazníka a aký prístup k nemu zvoliť?


Úvahy o systéme práce obchodníka

·       Ako často kontaktovať klienta?

·       Formy komunikácie: e-mail, telefón, pevná linka, mobil, osobné stretnutie.

·       S kým komunikujem, kto je „decisionmaker“ a robí rozhodnutia?

Lektori

Kristína Poláková

Špecializuje sa na oblasť komunikácie a zákazníckej komunikácie. Je absolventkou STU v Bratislave. Absolvovala stáž v rôznych organizáciách v SRN a dlhodobé tréningy zahraničných expertov, ako Günter Meurer – personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov, John Sipple – riadenie procesu zmeny. V FBE pôsobí ako lektor a projektový manažér v mnohých firmách v oblasti výroby, služieb a obchodu.


Najvýznamnejšie referencie:

Slovak Telekom, VÚB, VOLKSWAGEN SLOVAKIA , INA Skalica, Tatra banka, Emerson, ZSE

Patrik Tóth

V FBE Bratislava pôsobí ako profesionálny tréner od roku 2001. Venuje sa konzultačným a rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti a komunikáciu. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval rozvojový program pre interných lektorov FBE Bratislava.


Najvýznamnejšie referencie:

Mondi SCP, Komerční banka, Jungheinrich, Kaufland, Slovnaft, ESET, Slovak Telekom, SLSP, HMH, Siemens, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZUNO banka a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 350 € 330 €
Cena s DPH / os. 420 € 396 €

Variabilný symbol: 4013

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ