Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

Termíny

Jar:
  • 14. - 15.06.2016
Jeseň:

LEAN SERVICE & BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT

Ciele

  • Zážitkovou formou ukázať metódy zvyšovania efektívnosti procesov v službách so zameraním na oblasť financií, obchodných procesov, IT, telekomunikácií a ďalších služieb s prevládajúcimi „office“ procesmi.
  • Prostredníctvom simulácie ukázať prínosy aplikácie metód zlepšovania procesov služieb a ich vplyv na spoluprácu s internými a externými zákazníkmi a odstraňovanie bariér medzi útvarmi firmy.
  • Ukázať príležitosti na zlepšenie procesov, ktoré často zakrýva „prevádzková slepota“, a naplánovať si možnosti aplikácie v podmienkach účastníkov tréningu.

Obsah

V čom je rozdiel

·         Prečo je potrebné zefektívňovať procesy služieb? Kde sú najväčšie príležitosti?

·         V čom sa líšia postupy zlepšovania procesov služieb od zlepšovania výroby?

·         Simulácia práce vo firme so zameraním na procesy služieb (prvé kolo).

          Vyhodnotenie príležitostí na zlepšovanie procesov.

 

Mapovanie súčasného stavu a nastavenie procesov

·         Mapa procesov. Meranie účinnosti procesov.

·         Kvalita vykonávaných činností v projektoch a procesoch.

·         Čo prináša hodnotu? Mapovanie hodnotových tokov (VSM).

 

Nástroje zvyšovania efektívnosti procesov
 

Zoštíhlenie existujúcich procesov, odstránenie plytvaní (druhé kolo simulácie)

·         Plytvania v procesoch služieb.

·         Analýza: ktoré procesy pridávajú hodnotu. Analýza a eliminácia strát v procesoch.

·         Efektivita procesov a jej meranie. Návrh budúceho stavu bez plytvaní.

·         Organizácia pracoviska. Vizualizácia.

·         Nastavenie procesov vychádzajúce z mapy budúceho stavu.

 

Záver a aplikácia v procesoch účastníkov tréningu

·         Zhrnutie „best practices“ pre oblasť procesov služieb.

·         Plán zlepšovania v okruhu pôsobnosti účastníkov tréningu. 

Lektori

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005. Predtým, počas štúdia na Viedenskej univerzite, absolvoval odborné pobyty v automobilkách Bentley Motors (Veľká Británia), Volkswagen Autoeuropa (Portugalsko) a Volkswagen Slovakia. V FBE pôsobí v oblasti štatistických metód riadenia procesov, Lean Managementu a zlepšovania procesov výroby a služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA Sinter, E.ON IS Slovakia, HELLA Slovakia Signal-Lighting, Prakab Pražská Kabelovna, Grupo Antolin, INA Skalica, Knauf

Daniel Laco

Vedie sekciu spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha, ktorá sa zameriava na školenie a aplikáciu metód zvyšovania kvality a efektívnosti procesov v slovenských a českých firmách. Predtým pracoval ako manažér v oblasti nasadzovania riadiacich systémov. Absolvoval kurz v oblasti CIM v DEC, Boston, USA, Leadership Development Training program vo Wheaton College, USA a EFQM Assessor training v Bruseli. Počas pobytov v USA pracoval na implementácii nástrojov zlepšovania procesov v oblasti služieb vo firmách Master Lube, Cadmus a The Tides Inn.


Najvýznamnejšie referencie:

Volkswagen SK, Slovak Telekom, ALLIANZ-SP, PosAm Bratislava, U.S.Steel Košice, Škoda Auto.

Ján Šteňo

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a tréner so zameraním na projektové a procesné riadenie a štatistické metódy riadenia procesov. Absolvoval štúdium v Rakúsku na WU Viedeň (odbor International Business). Špecializuje sa na oblasť výrobných systémov, Lean Manažmentu, Six Sigma a procesného zlepšovania.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Hella Slovakia Signal-Lighting, MIBA Sinter, Hörnlein Slovensko

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €

Variabilný symbol: 3012

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ