PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

Termíny

Jar:
  • 29. - 30.06.2016
Jeseň:
  • 08. - 09.12.2016

Ciele

  • V súlade s požiadavkami PMI a IPMA štandardov zvládnuť pokročilé nástroje riadenia projektov v oblastiach podľa PMBOK, ako je riadenie integrácie a rozsahu projektu, optimalizácia kvality, času a nákladov projektu, riadenie dodávateľov, manažment zmien a rizík a efektívne využívanie ľudských zdrojov v projektoch.
  • Osvojiť si metódy riadenia v multiprojektovom prostredí.
  • Pripraviť sa na certifikáciu podľa štandardov PMI.

Obsah

Riadenie integrácie a rozsahu projektu

• Logický rámec projektu (cieľ – účel – výstupy – činnosti).

 

Riadenie času, nákladov a kvality projektu

• Controlling projektu.

 

Riadenie ľudských zdrojov

• Získavanie pracovníkov a rozvoj projektového tímu.

• Požiadavky na zručnosti projektového manažéra.

 

Riadenie nákupu

• Plánovanie dopytov a nákupu.

• Výber dodávateľov a riadenie vzťahov s dodávateľmi.

 

Riadenie rizík projektu

• Kvalitatívne a kvantitatívne metódy analýzy rizík.

• Monitorovanie a kontrola rizík.

 

Portfólio manažment a riadenie v multiprojektovom prostredí

• Výber projektov prinášajúcich najväčšiu hodnotu pre organizáciu.

• Optimalizácia využívania zdrojov v multiprojektovom prostredí.

• Aplikácia teórie obmedzení (TOC).

 

Certifikácia projektového manažéra

Porovnanie štandardov podľa IPMA (ICB), PMI (PMBOK) a Prince2 a praktické precvičenie zvládnutia prípravných testov na skúšky PMP, organizácie PMI.

Lektori

Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.


Najvýznamnejšie referencie:

Kaufland, INA Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým pracoval ako manažer a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam tvorby IS.


Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto, Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Emerson, Visteon, ZF Sachs, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €

Variabilný symbol: 3016

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ