Facilitačné zručnosti

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 13. - 14.12.2018
 

 

Kurz „Facilitačné zručnosti“ je určený manažérom, projektovým manažérom, HR pracovníkom a všetkým tým, ktorí chcú rozvinúť svoje zručnosti v oblasti facilitovania v rámci stretnutí a workshopov, a tým tieto stretnutia zefektívniť.

Ciele

 • Porozumieť roliam a zodpovednostiam facilitátora, ako aj rozdielu medzi moderovaním a facilitovaním.
 • Zvládnuť prípravu a vedenie stretnutia s využitím facilitačných zručností
 • Zdokonaliť schopnosti účastníkov v používaní komunikačných nástrojov a techník facilitátora
 • Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať neštandardné a ťažké situácie v skupine

Obsah

Facilitácia

 • Základné princípy facilitácie
 • Roly, zodpovednosti a najdôležitejšie zručnosti facilitátora

Postup facilitovania

 • Praktický návod – kroky, ako postupovať pri facilitovaní

Zodpovednosti facilitátora, vedenie stretnutia

 • Orientácia v obsahu – orientácia v procese
 • Práca s časom
 • Otváranie a uzatváranie jednotlivých fáz stretnutia
 • Verbálne komunikačné zručnosti, práca s otázkami, neverbálne komunikačné zručnosti

Prevencia a intervenčné zásahy facilitátora

 • Typy zásahov
 • Zvládanie ťažších situácií v skupine:
  • – riešenie konfliktov, sporov a dilem,
  • – unikanie od témy,
  • – keď nikto nevie, ako ďalej,
  • – nežiaduce správanie jednotlivcov

Aby facilitácia bola úspešná

 • Ako zvládnuť najčastejšie riziká a chyby pri facilitovaní
 • Niektoré procesné nástroje, vybrané techniky práce so skupinou
 • Metódy vťahovania účastníkov do procesu

Videotréning facilitovania so spätnou väzbou

Lektori

Natália Kušnieriková

V FBE Bratislava pôsobí ako tréner pre firemné vzdelávanie od roku 2002. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, prevencie a riešenia konfliktov, tímovej spolupráce, tréningu trénerov, zákazníckej orientácie, hodnoteniu zamestnancov a koučingu. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Sedem rokov pôsobila v medzinárodnej organizácii Partners for Democratic Change Slovakia – Centrum prevencie a riešenia konfliktov ako projektová manažérka a trénerka. Je certifikovaným koučom a členkou ICF a Slovenskej asociácie koučov (SAKO).


Najvýznamnejšie referencie:

Slovak Telekom,Mondi SCP, Jungheinrich, Schaeffler Kysuce, ESET, Matador Group, VOLKSWAGEN finančné služby, VACUUMSCHMELZE a ďalší

Harmonogram

Program1. deň2. deň
Registrácia 8:30  
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €

Variabilný symbol: 4032

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ