Manažérske rozhodovanie

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 15. - 16.10.2018
 

 

Každý manažér sa rozhoduje nejakým spôsobom. Je môj štýl rozhodovania optimálny? Sú v mojom rozhodovaní prvky tvorivosti a spolupráce s tými, ktorí budú moje rozhodnutia vykonávať? Ako sa vyrovnávam s nedostatkom alebo nadbytkom informácií? Predmetom kurzu je hľadanie, ako optimálne zladiť tieto rôzne aspekty rozhodovania.

Ciele

 • Rozvinúť schopnosť manažérov efektívne sa rozhodovať
 • Zdokonaliť zručnosti manažérov odhadnúť a eliminovať riziká spojené s rozhodovaním
 • Naučiť účastníkov zvoliť správnu formu rozhodovania (v skupine, individuálne)
 • Naučiť manažérov techniky rozhodovania

Obsah

1. PROCES ROZHODOVANIA

Etapy rozhodovacieho procesu

Druhy rozhodovacích procesov

 • Rozdelenia rozhodovacích procesov podľa závažnosti a stupňa informovanosti.
 • Skupinové a individuálne rozhodovanie.

Štýly rozhodovania a najčastejšie chyby v procese rozhodovania

 

2. DOSIAHNUTIE ROZHODNUTIA

Bariéry rozhodovania

Analytický a tvorivý prístup pri rozhodovaní

 • Rozdiely, výhody a obmedzenia analytického a tvorivého prístupu.

Skupinové a individuálne rozhodovanie

 • Výhody a nevýhody jednotlivých prístupov, kedy ktorý prístup použiť.
 • Cvičenia na overenie efektivity skupinového a individuálneho rozhodovania.

Techniky rozhodovania

 • Pre a proti, analýza rizík, analýza úžitku.
 • Buridanov osol, De Bonove klobúky, KO systém.

3. IMPLEMENTÁCIA ROZHODNUTIA

Implementácia rozhodnutia

 • Ako implementovať rozhodnutie? Ako informovať o rozhodnutí?
 • Ako reagovať na odmietavý postoj k rozhodnutiu?

Kontrola a monitoring implementácie

Lektori

David Javornický

Ako konzultant a tréner pracuje pre spoločnosť FBE od roku 2004. Pred lektorovaním pôsobil 11 rokov na rôznych manažérskych pozíciách. Ako projektový manažér sa špecializuje na manažérske zručnosti, leadership, kreativitu, tímovú prácu, časový manažment, komunikáciu, prezentačné zručnosti, výcvik trénerov a koučing. Druhou oblasťou jeho špecializácie je CSR (spoločenská zodpovednosť firiem) a manažérska etika. Vyštudoval ETF UK v Prahe. Absolvoval projekty vzdelávania dospelých a leadershipu v Rakúsku a USA (OCI, Chrysalis Ministries, GATE).


Najvýznamnejšie referencie:

Slovenské Cukrovary, Slovak Telekom, Behr, Billa, Continental, Česká spořitelna, ČSOB,Komerční banka, OBI, Siemens, Triglav pojišťovna, Uniqa, Zentiva a ďalší.

Patrik Tóth

V FBE Bratislava pôsobí ako profesionálny tréner od roku 2001. Venuje sa konzultačným a rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti a komunikáciu. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval rozvojový program pre interných lektorov FBE Bratislava.


Najvýznamnejšie referencie:

Mondi SCP, Komerční banka, Jungheinrich,Slovnaft, ESET, Slovak Telekom, SLSP, HMH, Siemens, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZUNO banka a ďalší.

Harmonogram

Program1. deň2. deň
Registrácia 8:30  
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €

Variabilný symbol: 4011

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ