Kreativita I
Ako získať skutočne dobré nápady

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 14. - 15.11.2018
 

 

Chcete byť neustále efektívnejší, vytvárať rýchlo použiteľné inovácie, a tak efektívne reagovať na nové požiadavky zákazníkov a tvorivo pristupovať k problémom a úlohám, ktoré prináša riadenie a rozvoj organizácií?

 

Kurz „Ako získať skutočne dobré nápady“ je určený všetkým, ktorí chcú do svojej činnosti alebo do tímu, ktorý riadia, vniesť viac ťahu za novými a tvorivejšími riešeniami. Kurz je plný zážitkových a kreatívnych činností s cieľom urobiť kreatívny skok a v atmosfére tvorivého nadšenia nájsť nápady a riešenia, ktoré nám poskytnú konkurenčnú výhodu, potrebnú na prežitie a úspech v súčasných krízových časoch.

Ciele

 • Porozumieť kreatívnemu procesu a zažiť skok do priestoru tvorivého myslenia
 • Zdokonaliť sa v metódach rozvoja svojho kreatívneho potenciálu, ako aj potenciálu svojich spolupracovníkov, občas nezaškodí zalietať si vo svojej fantázii
 • Na konkrétnych prípadových štúdiách si vyskúšať kreatívne postupy riešenia úloh
 • Zvládnuť niektoré kreatívne techniky

Obsah

Kreativita

 • Koláž na tému kreativita, čo je to kreativita, rozvoj kreativity, kreativita v práci.
 • Kreatívny skok (myšlienkový bungee jumping), ramienko na šaty (čo sa tu asi bude diať).

Učíme sa od géniov

 • Kreatívna osobnosť, malá a veľká kreativita.
 • Reštrukturalizácia problému, vizualizácia, kvantita plodí kvalitu, myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť.

Kreatívny proces

 • Krok tri OSVIETENIE (to je ono!!!) neprichádza len tak.
 • Čo je pred osvietením a čo po ňom, aby vznikali naozaj dobré a použiteľné nápady?

Kreatívne techniky

 •  Hore a dolu, Ničnerobenie, Negatív, Náhodné slovo, Nájdené predmety – práca s metaforou a trochu klasiky po novom: deštruktívne-konštruktívny brainstorming.
 • Technika Osbornov zoznam, Mysliace klobúky.
 • Po dobrom nápade si treba hodiť blatom (aj toto zažijete), niekedy to pomôže.

Navštíviť tento kurz je naozaj dobrý nápad

 

 

Na kurz Kreativita I, ktorý je zameraný na získanie nových nápadov, nadväzuje kurz „Majstrovstvo tvorivých nápadov“, v ktorom pokračujeme v rozvíjaní kreativity a potenciálu inovatívneho myslenia.

Lektori

David Javornický

Ako konzultant a tréner pracuje pre spoločnosť FBE od roku 2004. Pred lektorovaním pôsobil 11 rokov na rôznych manažérskych pozíciách. Ako projektový manažér sa špecializuje na manažérske zručnosti, leadership, kreativitu, tímovú prácu, časový manažment, komunikáciu, prezentačné zručnosti, výcvik trénerov a koučing. Druhou oblasťou jeho špecializácie je CSR (spoločenská zodpovednosť firiem) a manažérska etika. Vyštudoval ETF UK v Prahe. Absolvoval projekty vzdelávania dospelých a leadershipu v Rakúsku a USA (OCI, Chrysalis Ministries, GATE).


Najvýznamnejšie referencie:

Slovenské Cukrovary, Slovak Telekom, Behr, Billa, Continental, Česká spořitelna, ČSOB,Komerční banka, OBI, Siemens, Triglav pojišťovna, Uniqa, Zentiva a ďalší.

Tomáš Laurenčík

Pôsobí ako lektor FBE od roku 2008. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, tímovej spolupráce, manažérskych zručností, osobnostného rozvoja a teambuildingov s outdoorovými aktivitami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova – geografia. Po skončení fakulty pôsobil ako odborný asistent na FTVŠ UK, FCHPT STU v Bratislave. Aktívne pôsobil v oblasti športu ako šéftréner, šéfinštruktor.


Najvýznamnejšie referencie:

Knauf Insulation, Astrium Services, PosAm, BASF, VÚB, Deloitte Audit, HMH, Osram, Schaeffler SKALICA, ZUNO, Hella Slovakia, Slovnaft, ZSE, SPS, VACUUMSCHMELZE a ďalší.

Harmonogram

Program1. deň2. deň
Registrácia 8:30  
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €

Variabilný symbol: 4018

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ