Project Management I (English)

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
  • 18. - 19.09.2018
 

 

Ciele

GOALS OF THE TRAINING COURSE

 

  • To understand the philosophy behind project management and to practically master its tools (from the position of a project manager as well as a member of the project team with emphasis on the Definition and Planning phases.
  • To standardize the approach to project management in accordance with the requirements of PMI and IPMA standards. To create conditions for increasing customer orientation and deployment of customer requirements to project solutions.

Obsah

Content

Initiation Phase

• Requirements of stakeholders.

• Critical success factors.

• Feasibility study.

 

Planning Phase

• Project team; Decomposition of goals (WBS).

• Project stage model.

• Responsibility matrix and resources allocation.

• Risk planning.

 

Implementation Phase

• Project milestones (control points).

• Managing and optimizing project indicators, updating.
 

Closing and Documentation Phase

• Evaluating fulfilled project goals.

 

Project management support and practical issues
• Examples of a simulation of project management planning in MS PROJECT.

Lektori

Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Harmonogram

Program1. deň2. deň
Registrácia 8:30  
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €

Variabilný symbol: 3039

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ