Simulácia ZAP - Zved Analytik Projektant
Trojdielny špionážny triler s intenzívnym rozvojom formou zážitku

 

Termíny

Jar:
  • 28.02.2018
 
Jeseň:
 

 

ZAP je troj-kolová simulácia so špionážnou zápletkou. Je zameraná na rozvoj tímovej a medzitímovej spolupráce, na zlepšovanie internej komunikácie, hľadanie optimálnych riešení pre koordináciu a zamedzenie chýb, efektivitu spolupráce a zlepšovanie merateľných výsledkov (KPIs). Prvky simulácie sú prispôsobené tak, aby zodpovedali pracovným výzvam v praxi účastníkov s rozšíreným zameraním na obojsmernú komunikáciu, dokumentáciu a eskalačný proces.

Ciele

  • Zlepšenie spolupráce v tíme.
  • Stanovovanie správnych priorít vzhľadom k stanoveným KPI.
  • Zdokonalenie internej komunikácie.
  • Porozumenie účinnosti prierezových tímov v pri zlepšovaní procesov a výkonu.

Obsah

Charakteristika simulácie:

Cieľom tímu je získať maximálnu hodnotu KPIs – t.j. maximálnu efektivitu zvoleného postupu. Hra sa realizuje v troch kolách. Medzi prvým a druhým kolom je účastnícky workshop zameraný na radikálne zvýšenie efektivity. Medzi druhým a tretím kolom je zlepšovací workshop facilitovaný lektorom a s využitím trénovaných princípov k ďalšiemu zlepšeniu výsledku. V druhom a treťom kole je zároveň simulácia vždy obohatená o nové procesné prvky a rastie aj jej komplexnosť.


Analýza simulácie je zameraná na:

  • Prácu so zadaním a porozumenie požiadavky, prioritizáciu a voľbu riešení, optimalizáciu v rozdelení úloh a rolí, systém v komunikácii a spolupráci, účelnú dokumentáciu, realizáciu a dosahovanie výsledkov.

Priebeh simulácie

Kolo 1
Medzi prvým a druhým kolom je účastnícky workshop zameraný na radikálne zvýšenie efektivity.

Kolo 2
Druhé kolo obsahuje komplexnejšie zadanie a náročnejší cieľ. Druhé kolo je obohatené o prvky dokumentácie s väzbou na spresnenie komunikácie a zvýšenia efektivity tímu.
Medzi druhým a tretím kolom je realizovaný je zlepšovací workshop, facilitovaný lektorom.

Kolo 3
Tretie kolo opäť zvyšuje komplexnosť zadania a je obohatené o eskaláciu a obojsmerný tok informácií.

Lektori

Tomáš Laurenčík

Pôsobí ako lektor FBE od roku 2008. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, tímovej spolupráce, manažérskych zručností, osobnostného rozvoja a teambuildingov s outdoorovými aktivitami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova – geografia. Po skončení fakulty pôsobil ako odborný asistent na FTVŠ UK, FCHPT STU v Bratislave. Aktívne pôsobil v oblasti športu ako šéftréner, šéfinštruktor.


Najvýznamnejšie referencie:

Knauf Insulation, Astrium Services, PosAm, BASF, VÚB, Deloitte Audit, HMH, Osram, Schaeffler SKALICA, ZUNO, Hella Slovakia, Slovnaft, ZSE, SPS, VACUUMSCHMELZE a ďalší.

Harmonogram

Program1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 220 € 200 €
Cena s DPH / os. 264 € 240 €

Variabilný symbol: 4068

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ