Riadenie komplexných projektov - simulácia

 

Termíny

Jar:
 • 23. - 24.04.2018
 
Jeseň:
 

 

Zážitkový tréning prináša objavné informácie, princípy a skúsenosť s dynamikou a riadením komplexných projektov.

 

Počas štyroch kôl simulačnej hry účastníci zažijú typické situácie a nástrahy pri riadení komplexných projektov, s potrebou efektívneho uchopenia požiadaviek a kontextových očakávaní zákazníka, nutnosťou rozhodovania aj pri nedostatku informácií a efektívnej organizácie naprieč participujúcimi tímami.

 

Medzi jednotlivými kolami sú zaradené know-how vstupy, poskytujúce účastníkom poznatky, princípy a nástroje, ktoré sú následne aj aplikované. Gradácia náročnosti simulácie, použitých metód a nástrojov, doplnená o know-how vstupy vedie u účastníkov k uvedomeniu si konkrétnych príležitostí pre zlepšenie vo svojom pracovnom prostredí.

Obsah

Priebeh simulácie

 • Prvé kolo simulácie
 • Know-how vstup
 • Druhé kolo simulácie
 • Know-how vstup
 • Tretie kolo simulácie
 • Know-how vstup
 • Štvrté kolo simulácie
 • Využitie získaných poznatkov a nástrojov v praxi

Pre zabezpečenie vernej paralely s reálnym prostredím simulácia kombinuje koncepčnú a dizajnovú prácu projektového tímu s fyzickou realizáciou produktu (využitie stavebnice). Jednotliví účastníci majú realistické roly a zodpovednosti a ich komunikácia a koordinácia prebieha z časti osobne a z časti prostredníctvom elektronických kanálov (video, chat).

 

Simulácia je špecificky zameraná na tieto aspekty komplexných projektov:

 • Pochopenie zákazníckych požiadaviek a zvládnutie neurčitosti zadania
 • Určovanie rozsahu projektu pri zohľadnení implicitného rozsahu projektu
 • Dôsledná analýza projektu a rozhodovanie v komplexnosti
 • Dizajn „big picture“ a optimalizácia zdieľania informácií
 • Vlastníctvo projektu a jeho riadenie, nástrahy a riziká pri realizácii

Výstupy simulácie riadenia komplexných projektov

Výstupom simulácie je ekonomické, organizačné a strategické zhodnotenie projektu. Zároveň si účastníci odnášajú nové znalosti, princípy a nástroje, vyskúšané v simulačnom prostredí a okamžite uplatniteľné v ich praxi.

 

Komu je kurz určený

Kurz je určený projektovým manažérom a zástupcom kľúčových funkcií zúčastňujúcich sa v procese kontrahovania, dizajnu, plánovania a realizácie rozsiahlych projektov. Medzi typických účastníkov patria manažéri divízií, vedúci obchodu a vývoja, produktoví manažéri, lídri technických a expertných tímov, koordinátori projektových aktivít, zástupcovia podporných tímov.

 

 

Lektori

Ján Hradský

V FBE Bratislava pôsobí ako business development manager, konzultant a lektor. Prináša skúsenosti z oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2003 pracoval na riadiacich pozíciách v HR manažmente a od roku 2007 bol členom expertného tímu s misiou strategickej organizčnej transformácie korporácie Honeywell.
Popri manažérskych skúsenostiach prináša aj expertízu spojenú s dizajnom HR procesov, dizajnom organizácie a s implementáciou systémov riadenia založených na princípoch Lean manažmentu. V uvedených oblastiach asolvoval medzinárodné manažérske a expertné tréningy a certifikované rozvojové programy.


Najvýznamnejšie referencie:

Honeywell, Wuxi Yeong Precision Machinery, Cimos, JKM automotive, Molex, Falck, Tatra banka, PosAm atď.

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA, KIA, LEONI, HELLA Slovakia Signal-Lighting, Prakab Pražská Kabelovna, Grupo Antolin, Schaeffler Skalica, Knauf Insulation, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, Brose, Getrag, Sylex, Konsgberg, Kingspan, Emerson Branson

Harmonogram

Program1. deň2. deň
Registrácia 8:30  
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €

Variabilný symbol: 3051

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ