Riadenie projektov s podporou MS Project

 

Termíny

Jar:
 • 01.06.2018
 
Jeseň:
 

 

Ciele

 

 • Praktické zvládnutie nástroja MS Project v plánovacej a realizačnej fáze projektu v nadväznosti na absolvovanie kurzu PM I.
 • Efektívnym spôsobom poskytnúť prehľad funkcionalít nástrojov na podporu riadenia projektov.
 • Prostredníctvom prípadovej štúdie previazať znalosti riadenia projektov so softvérom MS Project.

 

Obsah

Definovanie projektu

 • Nastavenie projektu v prostredí MS Project.
 • Nastavenie Outlook kalendára v prostredí MS Project.
 • Nastavenie reportov.

 

Plánovanie projektu

 • Transformácia požiadaviek stakeholderov do úloh prostredníctvom WBS.
 • Pridelenie zdrojov na projekt.
 • Plánovanie kapacít a eliminácia preťaženia zdrojov.
 • Definovanie cyklických činností.
 • Časový harmonogram: sieťový diagram.
 • Gantt chart a vykreslenie kritickej cesty.
 • Nastavenie „baseline“ projektu pre následne monitorovanie zmien.

 

Realizácia projektu

 • Preplánovanie projektu.
 • Riadenie zmien a aplikácia TOC v prostredi MS Project.
 • Riadenie požiadaviek stakeholderov prostredníctvom efektívnych reportov.
 • Reportovanie stavu projektu.

Účasť na tomto kurze sa odporúča po absolvovaní PM I.

 

Lektori

Marek Demčák

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Absolvoval štúdium na Technickej Univerzite v Košiciach a neskôr v zahraničí odborné kurzy riadenia projektov a manažmentu zmien. Strávil dva roky v Taliansku na projektoch zavádzania Business Process Modelingu (BPMN) a monitorovaniu výkonnosti podniku. Ako projektový manažér bol zodpovedný za implementáciu procesného riadenia obchodnej spoločnosti vo Francúzsku. Participoval na viacerých projektoch sústavného zlepšovania v jadrových elektrárňach. Pracoval tiež v oblasti zefektívňovania procesov vo finančnej inštitúcii.


Najvýznamnejšie referencie:

KraussMaffei, GSK, Engie, Prvá stavebná sporiteľňa, VÚB, ENEL, Slovenské elektrárne, Deutsche Telekom, Miba Sinter, Freudenberg Filtration, Hörnlein, Medtronic

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým pracoval ako manažer a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam tvorby IS.


Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto, Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Emerson, Reydel Automotive Slovakia, ZF Slovakia, Schaeffler Skalica, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter, Miba Steeltec, Grupo Antolin, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze.

Harmonogram

Program1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 230 € 210 €
Cena s DPH / os. 276 € 252 €

Variabilný symbol: 3053

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ