PMP®- Project Management Professional: príprava na certifikáciu

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 29. - 30.10.2018
 

 

Ciele

 

 • Príprava na úspešné absolvovanie certifikácie podľa štandardov PMI - Project Management Institute, úroveň PMP - Project Management Professional.
 • Simulácia skúšky a popísanie krokov prihlasovacieho procesu.
 • Poukázať na tipy a triky pre úspešné zvládnutie skúšky.

 

 

Obsah

Organizácia skúšky

 • Spôsob a podmienky prihlásenia na skúšku.
 • Typy otázok a priebeh skúšky.
 • Tipy ako sa pripraviť na úspešné absolvovanie skúšky.

 

PMI framework

 • Projekt a projektový manažment.
 • Portfólio, program a životný cyklus projektu.
 • Organizačná štruktúra projektu.
 • Obmedzenia projektu.
 • Etika a spoločenská zodpovednosť.

 

Procesné skupiny a znalostné oblasti

 • Detailný pohľad na 10 znalostných oblasti podľa PMI.
 • Procesy v projektovom riadení.

Matematika v projektovom riadení

 • Odhad trvania aktivít a odhad nákladov.
 • Náklady na kvalitu.
 • Earned value management.
 • Kritická cesta a otázky s ňou spojené.
 • Riziková analýza (EMV, Monte Carlo).

Simulácia certifikačnej skúšky

 

 

 

Účasť na tomto kurze sa odporúča po absolvovaní kurzov projektového riadenia min. PM I.

 

Lektori

Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Harmonogram

Program1. deň2. deň
Registrácia 8:30  
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €

Variabilný symbol: 3054

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ