FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

Termíny

Jar:
 • 09. - 10.05.2017
 • 11. - 12.07.2017
Jeseň:
 • 26. - 27.09.2017

Predmetom FMEA je analýza chýb a ich dôsledkov s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré eliminujú existujúce alebo potenciálne chyby. FMEA môže byť aplikovaná nielen na výrobné procesy a výrobky, ale aj služby, finančné, sociálne a iné procesy. Výsledkom FMEA je prijatie účinných nápravných opatrení, ktoré znížia riziko, ktoré so sebou vznik chyby prináša. Určené rizikové číslo dáva do vzájomnej väzby význam chyby, pravdepodobnosť vzniku chyby, pravdepodobnosť odhalenia chyby. To umožňuje porovnanie jednotlivých chýb a sústredenie sa na príčiny, ktoré spôsobujú vznik chyby.

Ciele

 • Pomôcť účastníkom porozumieť a prakticky využívať nástroje identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu, procese alebo službe skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.

Obsah

FMEA v systémoch zabezpečenia kvality

 

Ciele a metodika FMEA

 • • Systémová FMEA, FMEA procesu a návrhu (výrobku a procesu).

Postup pri aplikácii FMEA (s príkladmi)

 • Určenie štruktúry systému a jeho prvkov.
 • Popísanie funkcií a úloh, ktorých nositeľmi sú prvky systému.
 • Analýza chýb — nesprávnych funkcií pre každý skúmaný prvok systému.
 • Stanovenie koeficientov Vz, Vs, Od.
 • Určenie miery rizika/priority (MR/P).
 • Priority zlepšovania.
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinnosti.
 • Realizácia opatrení. Analýza silových polí.

Softvérova podpora a praktické otázky využitia FMEA v organizácii

 

FMEA I odporúčame absolvovať po účasti na kurze QFD.

Lektori

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým pracoval ako manažer a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam tvorby IS.


Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto, Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Emerson, Visteon, ZF Sachs, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter, Schaeffler

Róbert Klačanský

Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch a službách (napr. Volkswagen SK, Getrag Ford, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Visteon SK, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Visteon, Emerson, Vaillant). Je absolventom elektrotechnickej fakulty, pracoval na Čsl. metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval Tréning trénerov v kanadskej firme Digital Mentor Group a pracovný pobyt v USA, počas ktorého školil a zavádzal metódy zlepšovania kvality. Ako Master Black Belt koučoval mnohé úspešné projekty zvyšovania efektívnosti procesov.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag, Magneti Mareli Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Visteon SK, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Visteon, Emerson, Vaillant, ZF Sachs

Ján Šteňo

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a tréner so zameraním na projektové a procesné riadenie a štatistické metódy riadenia procesov. Absolvoval štúdium v Rakúsku na WU Viedeň (odbor International Business). Špecializuje sa na oblasť výrobných systémov, Lean Manažmentu, Six Sigma a procesného zlepšovania.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Hella Slovakia Signal-Lighting, MIBA Sinter, Hörnlein Slovensko, CROWN Bevcan Slovakia s. r. o.

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 9:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 360 € 340 €
Cena s DPH / os. 432 € 408 €

Variabilný symbol: 3024

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ