Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.

Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Dušan Číčel

Je riaditeľom FBE Bratislava a FBE Praha a metodikom pre tvorbu školení zameraných na manažment a obchod. Venuje sa konzultačným a lektorským aktivitám v oblasti rozvoja manažmentu, riadenia obchodu, marketingu a leadershipu. Vedie strategické workshopy. Ako projektový manažér zodpovedný za spoluprácu s niektorými zákazníkmi je tvorcom rozvojových projektov a výcvikových kurzov v oblasti osobnostného rozvoja pracovníkov a rozvoja manažérov. Absolvoval tréning lektorov britskej firmy NIFES Ltd. a odborné tréningy firiem Business Resource Network, Inc. USA, Akademie fur Effizienztraining, Rakúsko a Hackland Browne & Associates, Kanada.

Najvýznamnejšie referencie:

Komerční banka, Tatra banka, VÚB, T-Mobile SK/Slovak Telekom, Slovnaft, OBI CZ, Škoda Auto, Česká pojišťovna, Kooperatíva a.s. Bratislava, Česká spořitelna, Bontonfilm, Mondi

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým pracoval ako manažer a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam tvorby IS.

Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto, Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Emerson, Reydel Automotive Slovakia, ZF Slovakia, Schaeffler Skalica, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter, Miba Steeltec, Grupo Antolin, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze.

Marek Demčák

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Absolvoval štúdium na Technickej Univerzite v Košiciach a neskôr v zahraničí odborné kurzy riadenia projektov a manažmentu zmien. Strávil dva roky v Taliansku na projektoch zavádzania Business Process Modelingu (BPMN) a monitorovaniu výkonnosti podniku. Ako projektový manažér bol zodpovedný za implementáciu procesného riadenia obchodnej spoločnosti vo Francúzsku. Participoval na viacerých projektoch sústavného zlepšovania v jadrových elektrárňach. Pracoval tiež v oblasti zefektívňovania procesov vo finančnej inštitúcii.

Najvýznamnejšie referencie:

KraussMaffei, GSK, Engie, Prvá stavebná sporiteľňa, VÚB, ENEL, Slovenské elektrárne, Deutsche Telekom, Miba Sinter, Freudenberg Filtration, Hörnlein, Medtronic

Mária Garayová

V súčasnosti pôsobí  ako nezávislý kouč, lektor a konzultant v oblasti ľudských zdrojov , kde pracovala v manažérskych pozíciách viac ako 21 rokov. V posledných 16 rokoch pre nadnárodné spoločnosti v sektore telekomunikácie a farmaceutický sektor. Počas týchto rokov  získala skúsenosti vo všetkých oblastiach ľudských zdrojov -  výber nových zamestnancov, Assessment centre a Development centre  adaptačný proces, rozvoj a  hodnotenie zamestnancov, motivácia, spokojnosť zamestnancov, poradenstvo a koučing.

Absolvovala  tréningy v oblasti personálnej praxe a manažérskych zručnosti a svoje zručnosti si doplnila o  certifikovaný tréning koučingu, Erickson  Coaching International.Je absolventkou FFUK v Bratislave, odbor andragogika.

Najvýznamnejšie referencie:

AstraZeneca AB, ČSOB, Hella Signal Lighting, PricewaterhouseCoopers a ďalší.

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.

Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA, KIA, LEONI, HELLA Slovakia Signal-Lighting, Prakab Pražská Kabelovna, Grupo Antolin, Schaeffler Skalica, Knauf Insulation, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, Brose, Getrag, Sylex, Konsgberg, Kingspan, Emerson Branson

Ján Hradský

V FBE Bratislava pôsobí ako business development manager, konzultant a lektor. Prináša skúsenosti z oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2003 pracoval na riadiacich pozíciách v HR manažmente a od roku 2007 bol členom expertného tímu s misiou strategickej organizčnej transformácie korporácie Honeywell.
Popri manažérskych skúsenostiach prináša aj expertízu spojenú s dizajnom HR procesov, dizajnom organizácie a s implementáciou systémov riadenia založených na princípoch Lean manažmentu. V uvedených oblastiach asolvoval medzinárodné manažérske a expertné tréningy a certifikované rozvojové programy.

Najvýznamnejšie referencie:

Honeywell, Wuxi Yeong Precision Machinery, Cimos, JKM automotive, Molex, Falck, Tatra banka, PosAm atď.

David Javornický

Ako konzultant a tréner pracuje pre spoločnosť FBE od roku 2004. Pred lektorovaním pôsobil 11 rokov na rôznych manažérskych pozíciách. Ako projektový manažér sa špecializuje na manažérske zručnosti, leadership, kreativitu, tímovú prácu, časový manažment, komunikáciu, prezentačné zručnosti, výcvik trénerov a koučing. Druhou oblasťou jeho špecializácie je CSR (spoločenská zodpovednosť firiem) a manažérska etika. Vyštudoval ETF UK v Prahe. Absolvoval projekty vzdelávania dospelých a leadershipu v Rakúsku a USA (OCI, Chrysalis Ministries, GATE).

Najvýznamnejšie referencie:

Slovenské Cukrovary, Slovak Telekom, Behr, Billa, Continental, Česká spořitelna, ČSOB,Komerční banka, OBI, Siemens, Triglav pojišťovna, Uniqa, Zentiva a ďalší.

Róbert Klačanský

Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch a službách (napr. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag Ford, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant). Je absolventom elektrotechnickej fakulty, pracoval na Čsl. metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval tréning trénerov v kanadskej firme Digital Mentor Group a pracovný pobyt v USA, počas ktorého školil a zavádzal metódy zlepšovania kvality. Ako Master Black Belt koučoval mnohé úspešné projekty zvyšovania efektívnosti procesov.

Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag Ford, Magneti Mareli, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice,Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant, ZF Slovakia, Askoll, Slovnaft

Ivana Kmeťová

Venuje sa lektorským aktivitám najmä v oblasti komunikácie, tímovej práce, asertivity, alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov, obchodných zručností a zákazníckej orientácie. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Sedem rokov pôsobila v medzinárodnej organizácií Centrum prevencie a riešenia konfliktov - Partners for Democratic Change Slovakia ako projektová manažérka a trénerka. Odborné vzdelanie si doplnila dvojročným pôsobením v Anglicku, kde získala aj osvedčenie certifikovanej mediátorky. Absolvovala tréning trénerov, PDCS, ako aj interný rozvojový program FBE.

Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Kysuce, Eltek, Protetika, Osram Slovakia, SPP, VÚB, Manitowoc Crane Group Slovakia, Home Credit Slovakia atď.

Dan Kouřil

Ako odborný konzultant a lektor FBE sa špecializuje na oblasť manažérskych a obchodných zručností, prezentačných a vyjednávacích zručností a koučingu. Vyštudoval Filozofickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne. Prešiel rozvojovým programom FBE, ako aj výcvikom firmy Akademie für Effizienztraining, Austria. Spolupracoval na projektoch pre vyšší a stredný management, interných trénerov a interných koučov.

Najvýznamnejšie referencie:

Volkswagen Slovakia, OBI CZ, Siemens, Komerční banka, Slovak Telekom, Ahold SK, Česká pojišťovna, Raiffeisenbank, Česka spořitelna, WITTE Automotive a ďalší.

Martin Krnáč

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na  projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Zabezpečuje rozvoj softvérovej podpory pre SPC a VSM. Spolupracuje na vývoji manažérskych simulácií, ktoré sú využívané pri tréningoch a projektoch FBE. Predtým pracoval ako projektový manažér v oblasti procesného riadenia v medzinárodnej IT spoločnosti, koordinoval projekty inovácii a zavádzanie nových systémov. Absolvoval štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Najvýznamnejšie referencie:

Tatra banka, Knauf Insulation, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA Sinter, MIBA Steeltec, RF, LEONI, MAREL  a ďalší

Natália Kušnieriková

V FBE Bratislava pôsobí ako tréner pre firemné vzdelávanie od roku 2002. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, prevencie a riešenia konfliktov, tímovej spolupráce, tréningu trénerov, zákazníckej orientácie, hodnoteniu zamestnancov a koučingu. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Sedem rokov pôsobila v medzinárodnej organizácii Partners for Democratic Change Slovakia – Centrum prevencie a riešenia konfliktov ako projektová manažérka a trénerka. Je certifikovaným koučom a členkou ICF a Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

Najvýznamnejšie referencie:

Slovak Telekom,Mondi SCP, Jungheinrich, Schaeffler Kysuce, ESET, Matador Group, VOLKSWAGEN finančné služby, VACUUMSCHMELZE a ďalší

Daniel Laco

Vedie sekciu spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha, ktorá sa zameriava na školenie a aplikáciu metód zvyšovania kvality a efektívnosti procesov v slovenských a českých firmách. Predtým pracoval ako manažér v oblasti nasadzovania riadiacich systémov. Absolvoval kurz v oblasti CIM v DEC, Boston, USA, Leadership Development Training program vo Wheaton College, USA a EFQM Assessor training v Bruseli. Počas pobytov v USA pracoval na implementácii nástrojov zlepšovania procesov v oblasti služieb vo firmách Master Lube, Cadmus a The Tides Inn.

Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, ALLIANZ, PosAm Bratislava, U.S.Steel Košice, Škoda Auto Mladá Boleslav, Velux

Tomáš Laurenčík

Pôsobí ako lektor FBE od roku 2008. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, tímovej spolupráce, manažérskych zručností, osobnostného rozvoja a teambuildingov s outdoorovými aktivitami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova – geografia. Po skončení fakulty pôsobil ako odborný asistent na FTVŠ UK, FCHPT STU v Bratislave. Aktívne pôsobil v oblasti športu ako šéftréner, šéfinštruktor.

Najvýznamnejšie referencie:

Knauf Insulation, Astrium Services, PosAm, BASF, VÚB, Deloitte Audit, HMH, Osram, Schaeffler SKALICA, ZUNO, Hella Slovakia, Slovnaft, ZSE, SPS, VACUUMSCHMELZE a ďalší.

Natália Luptáková

S FBE Bratislava spolupracuje v oblasti tréningov kreativity a vizuálneho myslenia. Vyštudovala priemyselný designe na SVŠT. Venuje sa doodlingu a grafickým záznamom prednášok a diskusií, pomáha zjednodušovať myslenie a objavovať nové súvislosti.

Najvýznamnejšie referencie:

Facilitovala workshopy na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa, realizovala live sketching prednášok na TEDx Bratislava, školila Doodling - tréningy vizuálnej komunikácie pre SLOVNAFT, a.s. a pre lektorov FBE Bratislava, s.r.o.

Tomáš Marek

Absolvent Strojníckej fakulty ČVUT, odbor regulačná a automatizovaná technika. Pracoval vo výrobných firmách na projektoch zavádzania nových technológií, neskôr ako manažér exportu pre USA. Vo firme FBE Praha a FBE Bratislava pôsobí ako lektor a konzultant v oblasti zvyšovania kvality a efektívnosti podnikových procesov a FMEA.

Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto Mladá Boleslav, Alcan, ZF SLOVAKIA, Siemens CZ, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovalco, Schaeffler Skalica, Continental, Miba Sinter, Raiffeisen

Erika Matwij

Ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko – konzultačnej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pre FBE Bratislava vedie vzdelávacie a tréningové projekty v oblasti personalistiky, manažérskych zručností, motivácie, tréningov trénerov a iné už od r. 1999. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvovala dlhodobé tréningy v riadení ľudských zdrojov. Má praktické skúsenosti s riadením systémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov (nábor a výber zamestnancov, assessment centrá, koučing, analýzy spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy, personálny audit a 360 st.spätná väzba).

Najvýznamnejšie referencie:

PosAm, Mondi SCP, ČSOB poisťovňa, Hydrotour, Beneficus, HSW Publicity, EKO Plast, HMH, TIPOS, WITTE Automotive CZ, Kromberg & Schubert a ďalší.

Alexander Plencner

Ako tréner FBE pôsobí od roku 2011. Špecializuje sa na oblasť komunikačných zručností, prezentačných zručností a časového manažmentu. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium kulturológie na FF UK v Bratislave. Zaoberal sa teóriou médií, kultúry, sociológiou spôsobu života a mediálnou výchovou. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC), kde je aj lektorom. Pôsobil ako externý lektor pre združenie Človek v ohrození. Absolvoval pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.

Najvýznamnejšie referencie:

ESET, Schaeffler Kysuce, Konfektion E – SK, Komerční banka, ZUNO banka,IOV Matador, Slovak Telekom, ZSE atď.

Kristína Poláková

Špecializuje sa na oblasť komunikácie a zákazníckej komunikácie. Je absolventkou STU v Bratislave. Absolvovala stáž v rôznych organizáciách v SRN a dlhodobé tréningy zahraničných expertov, ako Günter Meurer – personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov, John Sipple – riadenie procesu zmeny. V FBE pôsobí ako lektorka a projektová manažérka v mnohých firmách v oblasti výroby, služieb a obchodu.

Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Fortaco, Hella Slovakia,SPS/UPC, Komerční banka, SLSP, Flaga, Grupo Antolin, ZSE, Consumer Finance Holding, ZUNO banka

Vladimír Sredau

Ako lektor sa venuje konzultačným aktivitám v anglickom jazyku v oblasti komunikácie, prezentačných a obchodných zručností a obchodnej angličtiny. Pôsobil ako lektor angličtiny na City University Bellevue v Bratislave. V 2004 pracoval v Londýne ako riaditeľ CCUSA Inc. pre Anglicko. Je absolventom výberovej Tlmočníckej fakulty Štátnej Jazykovej Univerzity v Minsk, odbor simultánne tlmočenie. Strávil 5 rokov v Chicagu, USA kde absolvoval viacero jazykových programov a kurzov.

Najvýznamnejšie referencie:

PosAm, SPP, Datalogic Scanning, Hewlett-Packard Slovakia, Soitron, VÚB, City University Bellevue a ďalší.

Ján Šteňo

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a tréner so zameraním na projektové a procesné riadenie a štatistické metódy riadenia procesov. Absolvoval štúdium v Rakúsku na WU Viedeň (odbor International Business). Špecializuje sa na oblasť výrobných systémov, Lean Manažmentu, Six Sigma a procesného zlepšovania.

Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Hella Slovakia Signal-Lighting, MIBA Sinter, Hörnlein Slovensko, Secop, CROWN Bevcan Slovakia s. r. o.

Vladimír Švorec

Vo firme FBE pôsobí ako externý konzultant v oblasti zlepšovania procesov a riadenia projektov. Je absolventom SjF STU, odbor informačná technika a metrológia. Absolvoval tréningové pobyty v Holandsku v oblasti meracích systémov a manažérskych zručností a Lean Management/Six Sigma v Catalyst Consulting, Veľká Británia.

Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Tatra banka, IAC Automotive Group, Slovnaft, Hewlett-Packard, MIBA Steeltec, PosAm, ZF Slovakia, Schaeffler Skalica, Soitron, Tatra leasing, First Data

Zdeněk Tejchman

Ako lektor FBE pracuje od roku 2003. Vedie výcvikové projekty v oblasti obchodných zručností, zákazníckej orientácie pracovníkov, marketingu, motivácie, časového manažmentu a komunikácie. Absolvoval vzdelávací program manažérskej školy ITS, školenie firmy Helfrecht Management System a tréning trénerov firmy Hackland Browne&Associates v Kanade. Prešiel aj interným tréningom FBE. Má niekoľkoročné praktické skúsenosti s vedením tímov obchodníkov.

Najvýznamnejšie referencie:

Tatra Banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, eBanka, Živnostenská banka, Česká pojišťovna, Vodní stavby Praha, Škoda Auto, M&M Holding, Commerzbank AG, Český Telekom, TIPOS

Patrik Tóth

V FBE Bratislava pôsobí ako profesionálny tréner od roku 2001. Venuje sa konzultačným a rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti a komunikáciu. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval rozvojový program pre interných lektorov FBE Bratislava.

Najvýznamnejšie referencie:

Mondi SCP, Komerční banka, Jungheinrich,Slovnaft, ESET, Slovak Telekom, SLSP, HMH, Siemens, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZUNO banka a ďalší.

Mária Tóthová Šimčáková

Venuje sa rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na komunikáciu, riešenie konfliktov, emocionálnu inteligenciu, asertivitu a vystupovanie na verejnosti. Pre FBE pracuje ako externý tréner od roku 2007. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: pedagogika – psychológia. V súčasnosti, okrem iných projektov, supervízuje vzdelávací program spoločnosti Orange. Pracuje ako nezávislý odborník v Arbitrážnej komisii Rady pre reklamu.

Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Kysuce , ING, Západoslovenská energetika,SPP, Orange, Open Society Fund atď.

Rebeka Trepačová

Ako trénerka pôsobí v FBE Bratislava od roku 1993. Venuje sa konzultáciam vo firemných projektoch zameraných na manažérske zručnosti a leadership, komunikáciu, asertivitu, prezentačné zručnosti, tréningy trénerov a koučing. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor andragogika. Absolvovala intenzívne výcviky v modeli V. Satirovej pod vedením prof. W. Zahnda, Chicago University, USA a v krátkodobej systematickej terapii podľa V. Satirovej pod vedením Dr. Johna Banmena z University of BC, Canada. Je členkou Slovenskej asociácie koučov a členkou a certifikovaným koučom ACC v rámci ICF – International Coach Federation.

Najvýznamnejšie referencie:

Generali, ZSE, PosAm,Schaeffler Kysuce, Tatra banka, ING bank, Slovak Telekom, Kros, OBI, ESET, PSS, ČSOB, HMH, Oracle, VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Roman Vodica

S FBE spolupracuje viac ako 9 rokov ako lektor a konzultant. Venuje sa konzultačným a lektorským aktivitám v oblasti komunikácie, obchodu, zákazníckej orientácie, tímovej spolupráce, koučingu a manažmentu. Absolvoval výcvik obchodných zručností, psychológie predaja, manažérskych zručností, vzdelávania dospelých a dlhodobý rozvojový program spoločnosti ARK Consulting – Certifikovaný kouč. Je absolventom štúdia psychológie na Filozofickom seminári v Brne. Absolvoval taktiež rozvojový program pre interných lektorov FBE Praha.

Najvýznamnejšie referencie:

UNIQA pojišťovna,BILLA, HYPO stavební spořitelna, ING, Generali Capital, ČSOB pojišťovna, Komerční banka, Česká spořitelna, Tatra Banka, Česká pojišťovna, Raiffeisenbank, JUST, Triglav pojišťovna, ŠKODA PRAHA Invest atď.