Prevencia pred nákazou COVID-19 v našich školiacich priestoroch

Prevencia pred nákazou COVID-19 v našich školiacich priestoroch

V školiacich priestoroch sú pre ochranu účastníkov kurzov, ako aj lektorov a personálu zavedené tieto preventívne opatrenia:

Efektívny a zaujímavý - tréning s príbehom

Efektívny a zaujímavý - tréning s príbehom

Kto otrávil kráľa?
Podarí sa mu zachrániť život?
Pridajte sa k veliteľovi hradnej stráže a staňte sa účastníkmi príbehu. Čaká vás zostup do katakomb. Nájdite cestu bludiskom a zachráňte kráľa, ktorého ktosi zákerne otrávil!

Nový normál po korona kríze

Nový normál po korona kríze

Návrat do nového normálu

„Nový normál“ je buzzword sveta po korona kríze (alebo prinajmenšom v jej ďalšej fáze). Počas posledných mesiacov sme z večera do rána prijímali opatrenia, ktoré sme si dovtedy ani nevedeli predstaviť. Medzitým si krajiny aj firmy na mnohé zvykli a z krízového manažmentu prechádzame do kontinuálneho manažmentu zmien. 

Ohlasy účastníkov na aktuálne online kurzy

Ohlasy účastníkov na aktuálne online kurzy

 V reakcii na opatrenia súvisiace s korona krízou sme pre našich klientov pripravili možnosť absolvovať kurzy online formou. Sme radi, že sa táto iniciatíva stretla s pozitívnym ohlasom a prinášame Vám niekoľko vyjadrení účastníkov online kurzov FBE Bratislava.

Konzultácie a vzdelávanie na diaľku

Konzultácie a vzdelávanie na diaľku

Ponúkame špeciálne možnosti konzultácií a tréningov na diaľku:

Implementácia Výrobného systému (metód Leanu) pre popredného výrobcu stavebných materiálov

Implementácia Výrobného systému (metód Leanu) pre popredného výrobcu stavebných materiálov

Zavádzanie Výrobného systému je vždy o nájdení správnych metód a možností implementácie. Predtým ako sa spustí plošné zavedenie vybraných metód vo viacerých fabrikách a všetkých oddeleniach je lepšie otestovať fungovanie týchto metód na pilotných pracoviskách.

Trendy: ako úspešne spolupracovať na diaľku

Trendy: ako úspešne spolupracovať na diaľku

Dosiahnite porovnateľnú výkonnosť tímu v čase, keď sa kolegovia nemôžu stretávať v jednej lokalite.

Reinventing Yourself - Ako sa pripraviť na budúcnosť, ktorú nepoznáme?

Reinventing Yourself - Ako sa pripraviť na budúcnosť, ktorú nepoznáme?

Bude vaša budúca práca z modrého, červeného, žltého alebo zeleného sveta? Aj takúto otázku sme si kládli na novembrovom stretnutí našej YLD Leadership komunity. Pomohli sme si modelom PWC o štyroch svetoch práce a spolu s Yuvalom Harariim sme uvažovali o tom, ako sa pripraviť na budúcnosť, ktorú nepoznáme.

Escape Room

Escape Room

Účastníci, ktorí zažili toto školenie na vlastnej koži, oceňujú, že celé školenie je príbeh. Príbeh, ktorý si vyžaduje riešenie rôznych úloh a zadaní. Príbeh, počas ktorého visí vo vzduchu jediná otázka: „Dokážeme to vyriešiť? Podarí sa nám uniknúť ?“ Čas plynie a odpoveď sa blíži viac a viac.

Vyhľadávaná typológia DiSC® v portfóliu FBE

Vyhľadávaná typológia DiSC® v portfóliu FBE

DiSC® je v súčasnosti jedna z najvyužívanejších osobnostných typológií v biznis sfére. Obľúbená je najmä pre svoju jednoduchosť a praktické použitie v pracovnom prostredí. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli ju zaradiť do portfólia FBE a využiť v rozvojových programoch pre našich zákazníkov.

Inovácie služieb s medzinárodným benchmarkom kvality

Inovácie služieb s medzinárodným benchmarkom kvality

FBE Bratislava dosiahla ďalší míľnik vo zvyšovaní kvality konzultačných služieb v oblasti projektového riadenia. Dvaja konzultanti FBE úspešne zložili medzinárodné skúšky a získali certifikáciu International Project Management Association (IPMA), Dean Reš na stupni IPMA® Level B (Certified Senior Consultant and Coach) a Martin Krnáč na stupni IPMA® Level C (Certified Consultant and Coach).

Celosvetová spolupráca so spoločnosťou Marlink

Celosvetová spolupráca so spoločnosťou Marlink

V roku 2018 sme rozšírili našu spoluprácu so spoločnosťou Marlink na globálnu úroveň. Rozvojová spolupráca je zameraná na celosvetovú kvalitu zákazníckej komunikácie spoločnosti.

Expanzia skupiny FBE do zahraničia sa podpísala pod 20% tržieb

Expanzia skupiny FBE do zahraničia sa podpísala pod 20% tržieb

Zástupcovia nemeckého, španielskeho, francúzskeho, poľského, českého a slovenského tímu siete SPIN, ktorej zakladajúcim členom je FBE Bratislava.

Komunikácia s audítormi

Komunikácia s audítormi

Nový verejný kurz už v marci
Rozhovor s lektorkou kurzu Natáliou Kušnierikovou

Čo bol hlavný dôvod pre vznik kurzu Komunikácia s audítormi? Kurz vznikol na základe podnetov od našich zákazníkov, ktorí vidia, že výsledok auditu do veľkej miery závisí od efektívnosti komunikácie príslušného zamestnanca s audítorom.

Dôvera je to najdôležitejšie

Dôvera je to najdôležitejšie

4. stretnutie účastníkov Your Leadership Drive programov (26. novembra 2018)

V posledný predadventný pondelok sme asi tridsiati prišli do Nikar Training Centra na Liptovskej 10 Bratislave na v poradí štvrté stretnutie účastníkov YLD programov.