MS Project v praxi projektového manažéra I (prezenčne/online)

 

Termíny

 
Jeseň:
  {hide-if-empty jesenod1}
 • 21.10.2020
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

Ciele

 • Získať prehľad o základných funkcionalitách softvéru MS Project.
 • Precvičiť použitie základných funkcionalít v konkrétnych modelových situáciách s ohľadom na riešenie bežných užívateľských problémov a potrieb.
 • Aplikovať nové poznatky na projekty klientov prispôsobením užívateľského rozhrania MS Project.

Obsah

Základné funkcionality MS Project

 • Metodika PM z pohľadu využívania softvérovej podpory.
 • Začíname pracovať v MS Project: základné nastavenie Backstage (napr. kalendár, globálny template) a Interface (fixácie a podobne).
 • Tipy pre optimalizáciu projektu a sledovanie plnenia požiadaviek stakeholderov (plánovanie kapacít, eliminácia preťažení, opakujúce sa činnosti, baseline).
 • Zjednodušenie užívateľského rozhrania a customizácia.

Manažérsky reporting a aplikácia MS Project v praxi

 • Efektívne využitie reportovacích modulov.
 • Využitie MS Project počas kick-off, status a close-out meetingu.
 • Set-up predvolených zobrazení a základného kalendára.

Účasť na tomto kurze sa odporúča po absolvovaní PM I.

Lektori

Dean Reš

Vo firme FBE pracuje ako IPMA® Level B - Certified Senior Consultant so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Od roku 2011 pôsobí ako projektový manažér na medzinárodnej úrovni a poskytuje poradenské služby klientom v Holandsku, Ruskej federácii, Poľsku, Lotyšsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global Consulting Program na Ohio University.


Najvýznamnejšie referencie:

UP Slovensko, Medtronic, Knauf, Generali Poisťovňa, VÚB, Prvá stavebná sporiteľňa, ZF Slovakia, CRH North Danube, Slovnaft, Volkswagen, WITTE Automotive, Hoval, Marel, SHP, Schaeffler, Johns Manville a ďalší.

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým pracoval ako manažer a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam tvorby IS.


Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto, Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Emerson, Reydel Automotive Slovakia, ZF Slovakia, Schaeffler Skalica, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter, Miba Steeltec, Grupo Antolin, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze a ďalší.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ