Communication in International Team - Intercultural Communication

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 20.11.2020
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

 

The growing number of foreign employees in international companies are creating new, non-standard situations that arise in communication and cooperation with another culture. The training is dedicated to anyone, who work in an international team and want to learn how to work effectively with other cultures.

Ciele

 • Improving understanding and cooperation with employees from other cultures.
 • Training will prepare participants for misunderstandings, which arise during communication in an international team, and learn how to prevent them.
 • You will learn how to handle non-standard situations that occur in contact with other culture.
 • You will see the differences in cultures, and you will learn better understand and accept their differences.

Obsah

What is culture

 • Why are we different – training exercise.

With whom we cooperate?

 • Which cultures do we meet at work.

3 keys to understanding

 • Defining curiosity. Support of recognition. Developing cooperation.

Radar

 • Identifying differences.
 • Recommendations how to avoid misunderstandings.

Cultural shock

 • Naming the stages of cultural shock and how to prevent it.
 • How to achieve faster adaptation.

How foreigners perceive us

 • Different view on our Slovak culture.

The Hofstede model

 • Understanding cultural differences in case studies.
 • How to avoid misunderstandings.

Empathy

 • Practicing sensitivity on cultural differences.
 • Otherness acceptance.

Lektori

Zuzana Kubisová

Zuzana pôsobí v FBE ako konzultant, lektor a kouč špecializujúci sa na oblasť personalistiky a riadenia ľudských zdrojov, rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, asertivity, tréningu trénerov a časového manažmentu, vrátane vedenia tréningov v anglickom jazyku. Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore obchodný manažment. Absolvovala taktiež ročné štúdium na ALCC American Language v NY v USA. Dlhoročne pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach na HR pozíciách a v riadiacich funkciách, 6 rokov ako HR manažérka spoločnosti Wϋrth. Zuzana absolvovala certifikovaný kurz v rámci ICF v oblasti koučingu a je certifikovanou trénerkou DISC®.


Najvýznamnejšie referencie:

Lucron, Continental Matador Rubber, Schaeffler Skalica, Schaeffler Kysuce, Nemak, Československá obchodná banka, Würth, Sky Europe Airlines atď.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 220 € 200 €
Cena s DPH / os. 264 € 240 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ