Project Management I (English)

 

Termíny

 
Jeseň:
    {hide-if-empty jesenod1}
  • 17. - 18.09.2019
 

 

Ciele

GOALS OF THE TRAINING COURSE

 

  • To understand the philosophy behind project management and to practically master its tools (from the position of a project manager as well as a member of the project team with emphasis on the Definition and Planning phases.
  • To standardize the approach to project management in accordance with the requirements of PMI and IPMA standards. To create conditions for increasing customer orientation and deployment of customer requirements to project solutions.

Obsah

Content

Initiation Phase

• Requirements of stakeholders.

• Critical success factors.

• Feasibility study.

 

Planning Phase

• Project team; Decomposition of goals (WBS).

• Project stage model.

• Responsibility matrix and resources allocation.

• Risk planning.

 

Implementation Phase

• Project milestones (control points).

• Managing and optimizing project indicators, updating.
 

Closing and Documentation Phase

• Evaluating fulfilled project goals.

 

Project management support and practical issues
• Examples of a simulation of project management planning in MS PROJECT.

Lektori

Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Dean Reš

Vo firme FBE pracuje ako IPMA® Level B - Certified Senior Consultant so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Od roku 2011 pôsobí ako projektový manažér na medzinárodnej úrovni a poskytuje poradenské služby klientom v Holandsku, Ruskej federácii, Poľsku, Lotyšsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global Consulting Program na Ohio University.


Najvýznamnejšie referencie:

UP Slovensko, Medtronic, Knauf, Generali Poisťovňa, VÚB, Prvá stavebná sporiteľňa, ZF Slovakia, CRH North Danube, Slovnaft, Volkswagen, WITTE Automotive, Hoval, Marel, SHP, Schaeffler, Johns Manville a ďalší.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ