8D - Riešenie problémov metódou 8D

 

Termíny

Jar:
  {hide-if-empty jarod1}
 • 24.04.2019
 
Jeseň:
  {hide-if-empty jesenod1}
 • 23.10.2019
 

 

Ciele

 • Poskytnúť efektívnu štandardizovanú metodiku riešenia problémov 8D (8 disciplín) zavedenú v oblasti dodávateľov automobilového priemyslu (IATF 16949) s rozširujúcimi sa aplikáciami v rôznych oblastiach výroby, rovnako ako aj v službách.
 • Proces 8D predstavuje postup určenia koreňov príčin a implementáciu vhodného nápravného opatrenia. V prípade potreby môže byť jeho výsledkom zmena systému,ktorá zabráni výskytu podobného problému.

Obsah

Prečo využívať metodiku 8D

 

 • Príklad riešenia sťažnosti zákazníka a následných nápravných a preventívnych opatrení.
 • Rýchle a účinné riešenie problému a ochránenie zákazníka od nežiaducich dôsledkov. 

Metodika a nástroje 8D

D0 – Príprava na proces 8D.

D1 – Založenie tímu.

D2 – Popis problému.

D3 – Návrh dočasných nápravných opatrení.

D4 – Určenie a verifikácia koreňových príčin (Root Causes) a bodu úniku (Escape Point).

D5 – Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení.

D6 – Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení.

D7 – Prevencia výskytu problému (štandardizácia, audit).

D8 – Uznanie jednotlivcov a tímu za dosiahnutý výsledok.

 

Vedenie záznamov zo stretnutí tímu (dokumentácia 8D)

 • Záznamy, vizualizácia, štandardizácia.

Na kurz 8D nadväzuje tréning moderovania riešenia problémov (MW – Moderovanie workshopov).

Lektori

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým pracoval ako manažer a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam tvorby IS.


Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto, Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Emerson, Reydel Automotive Slovakia, ZF Slovakia, Schaeffler Skalica, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter, Miba Steeltec, Grupo Antolin, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze a ďalší.

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

Róbert Klačanský

Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch a službách (napr. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag Ford, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant). Je absolventom elektrotechnickej fakulty, pracoval na Čsl. metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval tréning trénerov v kanadskej firme Digital Mentor Group a pracovný pobyt v USA, počas ktorého školil a zavádzal metódy zlepšovania kvality. Ako Master Black Belt koučoval mnohé úspešné projekty zvyšovania efektívnosti procesov.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag, Magneti Mareli, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice,Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant, ZF Slovakia, Askoll, Slovnaft, Tatra banka a ďalší.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ