FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov
podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

 

Termíny

Jar:
  {hide-if-empty jarod1}
 • 11. - 12.04.2019
 • 01. - 02.07.2019
 
Jeseň:
  {hide-if-empty jesenod1}
 • 09. - 10.10.2019
 • 21. - 22.11.2019
 

 

Predmetom FMEA je analýza chýb a ich dôsledkov s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré eliminujú existujúce alebo potenciálne chyby. FMEA môže byť aplikovaná nielen na výrobné procesy a výrobky, ale aj služby, finančné, sociálne a iné procesy. Výsledkom FMEA je prijatie účinných nápravných opatrení, ktoré znížia riziko, ktoré so sebou vznik chyby prináša. Určené rizikové číslo dáva do vzájomnej väzby význam chyby, pravdepodobnosť vzniku chyby, pravdepodobnosť odhalenia chyby. To umožňuje porovnanie jednotlivých chýb a sústredenie sa na príčiny, ktoré spôsobujú vznik chyby.

Ciele

 • Pomôcť účastníkom porozumieť a prakticky využívať nástroje identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu, procese alebo službe skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.

Obsah

FMEA v systémoch zabezpečenia kvality

 

Ciele a metodika FMEA

 • Systémová FMEA. FMEA procesu a návrhu (procesná a výrobková/dizajnu)

  • Zmeny podľa harmonizovanej príručky AIAG & VDA

Metodika a postup pri projekte aplikácie FMEA podľa harmonizovanej príručky AIAG & VDA z roku 2019

 

1.      Plánovanie a príprava.

2.      Určenie štruktúry systému a jeho prvkov (structure analysis).

3.      Popísanie funkcií a úloh, ktorých nositeľmi sú prvky systému (function analysis).

4.      Analýza chýb pre každý skúmaný prvok systému (failure analysis).

5.      Výpočet AP (Action Priority)  na základe kvalifikovane stanovených koeficientov.

6.      Proces zlepšovania (optimization).

7.      Archivácia dokumentácie FMEA a výsledkov.

 

 

 

Softvérova podpora a praktické otázky využitia FMEA v organizácii

 

FMEA I odporúčame absolvovať po účasti na kurze QFD.

Lektori

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým pracoval ako manažer a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam tvorby IS.


Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto, Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Emerson, Reydel Automotive Slovakia, ZF Slovakia, Schaeffler Skalica, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter, Miba Steeltec, Grupo Antolin, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze a ďalší.

Róbert Klačanský

Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch a službách (napr. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag Ford, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant). Je absolventom elektrotechnickej fakulty, pracoval na Čsl. metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval tréning trénerov v kanadskej firme Digital Mentor Group a pracovný pobyt v USA, počas ktorého školil a zavádzal metódy zlepšovania kvality. Ako Master Black Belt koučoval mnohé úspešné projekty zvyšovania efektívnosti procesov.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag, Magneti Mareli, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice,Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant, ZF Slovakia, Askoll, Slovnaft, Tatra banka a ďalší.

Ján Šteňo

Vo firme FBE pôsobí od  roku 2013 ako konzultant a tréner so zameraním na procesné riadenie a štatistické metódy riadenia procesov a výrobné systémy. Absolvoval štúdium na Viedenskej  WU (odbor International Business) a University of Illinois v Chicagu. Často vedie projekty v Nemecku a špecializuje sa nielen na výrobné podniky, ale aj na oblasť služieb. Témy ako Lean Manažment, Six Sigma a procesné zlepšovanie podporuje pravidelne napríklad aj v oblasti zdravotníctva. Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom a anglickom jazyku.

 


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Hella Slovakia Signal-Lighting, Branson Ultrasonic, MIBA Sinter, Hörnlein Slovensko, Nidec, CROWN, Marel, Garett Motion, Forschner a ďalší.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ