POSTUP ZÁVÄZNÉHO PRIHLÁSENIA

1. Vyplňte, prosím, prihlášku.

2. Kliknite na „Vytlačiť prihlášku“ - vytlačte si prihlášku.

3. Prihlášku podpíšte, opečiatkujte a oskenovanú odošlite na adresu fbe@fbe.sk.

4. Po prijatí Vašej prihlášky Vám zašleme potvrdzujúci e-mail.

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ

INFORMÁCIE O KURZE
INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI KURZU
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
KONTAKTNÁ OSOBA
REZERVÁCIA UBYTOVANIA

HOTEL APOLLO

Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

 

Pre účel registrácie prihlášky poprosíme účastníkov: vyplniť prihlášku, vytlačiť , potvrdiť podpisom, oskenovať a poslať e-mailom na fbe@fbe.sk.

Podpísaním a zaslaním oskenovanej záväznej prihlášky na e-mail fbe@fbe.sk.sk účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).

Svojím podpisom dávam v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.

 

Dátum a podpis oprávnenej osoby:                                                          Pečiatka organizácie:

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec