ONLINE priestor prináša príležitosti aj úskalia v snahe robiť veci lepšie. Simulácia Letecká spojka odhalí, ako sme na tom a poskytne nám príležitosť zaujímavým a tvorivým spôsobom sa zlepšiť.

 

Efektívna tímová a medzitímová spolupráca v online priestore

Pri riešení úlohy sa naučíme:

  • Ako neuviaznuť v online tuneli bez vnímania širších súvislostí.
  • Ako byť jeden tím, keď nie sme spolu.
  • Ako odstrániť pokušenie robiť pri spoločnej práci niečo iné.
  • Ako udržať pozornosť a zameranie na najlepšie riešenie.
  • Ako zabezpečiť dobrú nadväznosť jednotlivých úloh.