Implementácia Industry 4.0 v Lean organizácii

Ciele

 • Získať vedomosti zo súčasných prípadových štúdií, príkladov z praxe a osvedčených postupov
 • Možnosť preskúmať príležitosti pre svoju firmu pod vedením skúseného odborníka

Obsah

Ako menia technológie našu prácu a čo je Industry 4.0

 • Nevyhnutnosť vývoja alebo drahý omyl?
 • Inteligentné technológie a koncepty Industry 4.0
 • Blockchain, 3D tlač, neurónové siete, autonómna logistika a ďalšie
 • Transformovať celú fabriku alebo využiť iba určité prvky?

Strategický plán pre implementáciu prvkov Industry 4.0 (prípadová štúdia)

 • Metodológia na zavedenie Industry 4.0 do výrobného procesu
 • Ako zapracovať aktivity Industry 4.0 do celkovej stratégie
 • Nájdenie oblastí s najväčším potenciálom úžitku
 • Implementácia a zhodnotenie

Prípadová štúdia pre Industry 4.0 (z technického pohľadu)

 • Optimalizácia procesu s Industry 4.0 - Lean ako integrálna súčasť.
 • Ako technológie pomôžu zvýšiť pridanú hodnotu (príklad: Neurónová sieť).
 • Generovanie dát a dosiahnutie transparentnosti (príklad: Blockchain).
 • Kontrolné, riadiace a sprievodné aplikácie (príklad: online VSM).

Človek a Industry 4.0

 • Dopad na prácu, organizáciu úloh a kvalifikáciu zamestnancov
 • Výrobný proces budúcnosti (flexibilita, normovanie práce a taktovanie, automatické 5S)
 • Socializácia SMART riešení (dochádzkové systémy, vzdelávanie a pracovné postupy, ...)

Riziká pri Industry 4.0

 • Zosúladenie nasadenia IT riešení s požiadavkami používateľov a s optimalizáciou procesu
 • Dohoda o pravidlách: cena a štandardizácia voči bezpečnosti
 • Ďalšie kategórie rizík a ako im predchádzať

Jednotlivé kapitoly obsahujú aj prípadové štúdie z reálneho života.