Môžeš sa na mňa spoľahnúť

Tréning je zameraný na rozvoj schopnosti účastníkov efektívne spolupracovať v pracovnom tíme. Rozvíjanie zdravých pracovných vzťahov a schopnosť hľadať spoločné riešenia i potrebné kompromisy sú predpoklady pre maximálne využitie potenciálu spolupráce. Koordinácia v tíme je sociálna zručnosť, ktorej sa treba učiť. Rozvoju týchto zručností s využitím tímových hier a cvičení je venovaný tento kurz.

 Ciele výcvikového kurzu

 • Naučiť sa, ako zlepšiť úroveň spolupráce v tíme.
 • Porozumieť dysfunkciám v tíme.
 • Zdokonaliť sa v efektívnej výmene informácií.
 • Naučiť sa poskytovať si otvorenú spätnú väzbu /povedať si príjemné aj menej príjemné veci.

Obsah

Orientácia na ľudí

 • Spoznávanie spolupracovníkov.
 • Kedy je spolupráca najlepšou cestou, výhody spolupráce.
 • Typy spolupracovníkov a ako s nimi pracovať.

Integrita a spoľahlivosť

 • Spoľahlivosť a dôvera ako základ pre spoluprácu.
 • Dysfunkcie tímu.
 • Zásady pri preberaní úloh, dohodách a záväzkoch.

Budovanie dobrej atmosféry v pracovnom tíme

 • Zdravá atmosféra v produktívnom tíme.
 • Vyjasnenie očakávaní.
 • Ako rozvíjať tvorivú a produktívnu atmosféru v tíme a čím ju môžeme zničiť.

Priama komunikácia

 • Dimenzie správania.
 • JA v komunikácii.
 • Poskytovanie vzájomnej spätnej väzby –pozitívnej aj negatívnej.
 • Metóda PPP.

Školenie obsahuje zážitkovú tímovú aktivitu Stavba veže doplnenú o analýzu zameranú na tímovosť, hľadanie optimálneho riešenia, ochotu ku kompromisom sledujúcim naplnenie spoločného cieľa a podporu tímového ducha. Aktivita je doplnená o analýzu vedenú lektorom a preklopenie naučeného do praxe.