Ako získať skutočne dobré nápady – Kreativita I

Chcete byť neustále efektívnejší, vytvárať rýchlo použiteľné inovácie, a tak efektívne reagovať na nové požiadavky zákazníkov a tvorivo pristupovať k problémom a úlohám, ktoré prináša riadenie a rozvoj organizácií?

Kurz „Ako získať skutočne dobré nápady“ je určený všetkým, ktorí chcú do svojej činnosti alebo do tímu, ktorý riadia, vniesť viac ťahu za novými a tvorivejšími riešeniami. Kurz je plný zážitkových a kreatívnych činností s cieľom urobiť kreatívny skok a v atmosfére tvorivého nadšenia nájsť nápady a riešenia, ktoré nám poskytnú konkurenčnú výhodu, potrebnú na prežitie a úspech v súčasných krízových časoch.

Ciele výcvikového kurzu

 • Porozumieť kreatívnemu procesu a zažiť skok do priestoru tvorivého myslenia.
 • Zdokonaliť sa v metódach rozvoja svojho kreatívneho potenciálu, ako aj potenciálu svojich spolupracovníkov, občas nezaškodí zalietať si vo svojej fantázii.
 • Na konkrétnych prípadových štúdiách si vyskúšať kreatívne postupy riešenia úloh.
 • Zvládnuť niektoré kreatívne techniky.

Obsah

Kreativita

 • Koláž na tému kreativita, čo je to kreativita, rozvoj kreativity, kreativita v práci.
 • Kreatívny skok (myšlienkový bungee jumping), ramienko na šaty (čo sa tu asi bude diať).

Učíme sa od géniov

 • Kreatívna osobnosť, malá a veľká kreativita.
 • Reštrukturalizácia problému, vizualizácia, kvantita plodí kvalitu, myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť.

Kreatívny proces

 • Krok tri OSVIETENIE (to je ono!!!) neprichádza len tak.
 • Čo je pred osvietením a čo po ňom, aby vznikali naozaj dobré a použiteľné nápady?

Kreatívne techniky

 • Hore a dolu, Ničnerobenie, Negatív, Náhodné slovo, Nájdené predmety – práca s metaforou a trochu klasiky po novom: deštruktívne-konštruktívny brainstorming.
 • Technika Osbornov zoznam, Mysliace klobúky.
 • Po dobrom nápade si treba hodiť blatom (aj toto zažijete), niekedy to pomôže.

Navštíviť tento kurz je naozaj dobrý nápad
Na kurz Kreativita I, ktorý je zameraný na získanie nových nápadov, nadväzuje kurz „Majstrovstvo tvorivých nápadov“, v ktorom pokračujeme v rozvíjaní kreativity a potenciálu inovatívneho myslenia.