Emocionálna inteligencia

Ciele výcvikového kurzu

 • Zdokonaliť a rozvinúť schopnosti účastníkov reagovať na emocionálne podnety v pracovných vzťahoch.
 • Zdokonaliť sa v schopnosti rozumieť druhým ľuďom.
 • Naučiť sa jasne a pre druhých prijateľným spôsobom vyjadrovať svoje emócie.
 • Zdokonaliť sa v komunikácii s problémovými a konfliktnými ľuďmi.
 • Porozumieť sebamotivácii a vedieť s ňou pracovať.

Obsah

Sebauvedomenie

 • Poznám sám seba, a preto viem, kto som a čo prežívam
 • Pozerám sa cez okno do vlastnej duše

Sebaovládanie

 • Zas to na mňa prišlo, ale zvládol som sám seba
 • Vidím to, páči sa mi to, chcem to, veľmi to chcem, nemôžem bez toho žiť... Ale môžem: víťazstvo sebaovládania

Sebamotivácia

 • Chce sa mi, nechce sa mi, chce sa mi, nechce sa mi... Ako naštartovať svoj vnútorný motor?
 • Walt Disney niekoľkokrát skrachoval. Čo ho poháňalo vpred?

Empatia

 • Tragédia nepochopenia
 • Pochopte ma už konečne!
 • Čítam v druhých ako v otvorenej knihe

Sociálne zručnosti

 • S ľuďmi to naozaj viem
 • Majú ma radi alebo tajomstvo obľúbenosti

A čo s tým v reálnom (pracovnom) živote?

Emocionálna inteligencia v rôznych kontextoch: Ja a kolega, Ja a nadriadený,

Ja a podriadený, Ja a klient

 • Situácie z praxe, pri ktorých je dobré zapnúť svoje EQ (riešenie situácií medzi kolegami, situácie
 • s nadriadeným, emócie v kontakte s klientom atď.)
 • Ako dosiahnuť ciele (úspech, výsledky) a zároveň si zachovať dobré vzťahy s druhými?
 • Ako pomocou EQ riešiť emočne vypäté situácie?
 • Ako pomocou EQ vychádzať s rôznymi povahami (ako si rozumieť s ľuďmi, s ktorými som si predtým nerozumel)?