Prezentačné zručnosti I

Kurz „Prezentačné zručnosti I“ je určený vedúcim pracovníkom, ako aj všetkým, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery alebo výsledky pred malou skupinou poslucháčov.

Ciele výcvikového kurzu

  • Rozvinúť schopnosť efektívne a efektne prezentovať.
  • Nacvičiť prípravu prezentácie (jednoduchá, logická, presvedčivá).
  • Naučiť účastníkov zaujať poslucháča a byť presvedčivý.
  • Zdokonaliť verbálnu a neverbálnu stránku prezentovania.

Obsah

Príprava prezentácie

  • Prezentácia pred príprava malou skupinou poslucháčov, stanovenie cieľa prezentácie, analýza poslucháčov, analýza postojov, obsahu, štruktúra prezentácie – úvod, stred a záver

Príprava a využitie vizuálnych pomôcok

  • Pravidlá prípravy „slidov“, používanie multimediálneho dataprojektora, flipchartu, písomných podkladov

Verbálna stránka prezentácie

  • Vyhýbanie sa slovu „ja“, argumentovanie úžitkom, typy argumentácie, otázky a diskusia, aktívne počúvanie

Neverbálna stránka prezentácie

  • Gestikulácia, očný kontakt, držanie tela, prezentácia zámeru posediačky, prezentácia zámeru postojačky, vplyv veľkosti skupiny na neverbálnu stránku prezentácie

Presvedčivosť vystúpenia

  • Uvádzanie faktov, racionálny apel, zapojenie citov, emocionálny apel

Zvládanie trémy

  • Cvičenia, dychové cvičenia a drobné triky na prekonanie trémy

Tréning prezentovania — intenzívny videotréning

Charakteristika

V kurze „Prezentačné zručnosti I“ sa kladie dôraz na intenzívny videotréning prezentovania. Kurz má obmedzený počet účastníkov (max. 8).