Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia

Tento kurz je určený každému, kto je v telefonickom či mailovom kontakte so zákazníkmi (internými aj externými), taktiež je vhodný pre operátorov v call centrách či asistentky manažérov, ktoré komunikujú so zákazníkmi alebo spolupracovníkmi v rámci organizácie.

Ciele

 • Naučiť účastníkov profesionálne (telefonicky či prostredníctvom e-mailu) komunikovať so zákazníkmi, ako aj spolupracovníkmi.
 • Naučiť účastníkov využívať jednoduchú a zrozumiteľnú štruktúru telefonického rozhovoru.
 • Rozvinúť schopnosti účastníkov používať ústretový spôsob komunikácie.
 • Zdokonaliť zručnosti účastníkov v písaní e-mailov a odstrániť u nich najčastejšie sa vyskytujúce chyby v e-mailovej komunikácii.
 • Zvýšiť presnosť a zrozumiteľnosť odpovedí pre komunikujúceho partnera.

Obsah

Základné princípy profesionálneho telefonického kontaktu

 • Vytváranie profesionálneho dojmu, štruktúra telefonického rozhovoru.
 • Profesionálna komunikácia a zrozumiteľné vyjadrovanie.

Profesionálna komunikácia

 • Verbálna komunikácia – aktívne počúvanie.
 • Technika vysvetľovania, technika kladenia otázok, technika parafrázovania.
 • Pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka (externého aj interného).
 • Postupy práce s „holdom“.

Tréning štandardných telefonických rozhovorov

 • Informačný telefonický rozhovor, poskytovanie informácií.
 • Riešenie oprávnenej reklamácie (alebo nespokojného spolupracovníka).

Zvládanie pripomienok od zákazníkov

 • Typy pripomienok, technika zvládania pripomienok.

Odchádzajúce telefonické hovory

 • Štruktúra, základné princípy.

Analýzy e-mailovej komunikácie z praxe účastníkov

 • Analýza vybraných vzoriek e-mailov z pohľadu formy, štylistiky a zrozumiteľnosti správy.

E-mailová komunikácia

 • Špecifiká e-mailovej komunikácie, Netiquette, pravidlá profesionálneho písania e-mailov.
 • Zákaznícke a zrozumiteľné formulácie – jasnosť, presnosť, korektnosť, ústretovosť.

Praktický tréning písania e-mailov (Osnova e-mailov, štandardné odpovede.)