Manažérske zručnosti I
Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

Kurz „Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom“ je určený vedúcim pracovníkom, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti vedenia a riadenia spolupracovníkov.

Ciele výcvikového kurzu

 • Budovať u vedúcich cit a zručnosti pre dôsledné riadenie spolupracovníkov.
 • Naučiť účastníkov, ako na jednej strane udržať systém a disciplínu a zároveň nestratiť motiváciu spolupracovníkov neprimeranou direktívnosťou.
 • Naučiť účastníkov využívať kontrolu ako nástroj zlepšovania systému a rozvoja spolupracovníkov.
 • Zvládnuť efektívne poskytovanie spätnej väzby.

Obsah

Dôsledky nedôslednosti v riadení a vedení spolupracovníkov

Manažérsky cyklus

 • Zadaj úlohu, kontroluj a poskytni spätnú väzbu.
 • Podporné činnosti pre dôsledné riadenie.

Zadávanie úloh

 • Zrozumiteľné zadanie – zadaj tak, aby spolupracovník vedel, čo má robiť.
 • Typy zadávania úloh.
 • Prikáž, predaj, konzultuj, spolupracuj, deleguj.

Cieľová orientácia

 • Význam stanovovania cieľov pre dôsledné riadenie.
 • SMART ciele.

Kontrola

 • Princípy efektívnej kontroly.
 • Ciele kontroly – zlepšovanie systému, rozvoj spolupracovníka, udržanie štandardu výkonu,
 • udržanie disciplíny.

Poskytovanie spätnej väzby

 • Princípy poskytovania spätnej väzby na výkon spolupracovníka.
 • Pochvala, pozitívne usmerňovanie a pokarhanie.

Za nedôslednosť sa platí, ale ja chcem mať čistý účet.

Na kurze si pozriete klipy, v ktorých uvidíte, aký rozdielny dopad na motiváciu a chuť zlepšovať svoj výkon má správny alebo nesprávny spôsob poskytovania spätnej väzby.