LEAN I — Lean Management

Obsah

Zážitkový tréning uplatnenia metód Lean Managementu na zvyšovanie efektivity, flexibility a kvality procesov.

1.Štíhla organizácia v praxi a ciele Lean

 • Príklady aplikácie Lean Managementu v automobilovej a inej výrobe a v službách.
 • Čo je štíhla výroba a ako sa aplikujú „lean“ princípy v oblasti výroby a služieb?
 • Postup strategického plánovania - Hoshin Kanri.

 2. Simulácia zoštíhľovania organizácie na hre „Stickletrain“

 • Ako odstraňovať straty (plytvanie) v procesoch.
 • Ciele zvyšovania výkonnosti.
 • Aplikácia na výrobný systém a prenesenie princípov do oblasti pôsobenia účastníkov kurzu.

 3. Popis a analýza procesov

 • Mapovanie procesov.
 • Čas cyklu procesu. Kalkulácia nákladov na transakciu.
 • Štandardizovaná práca. Zákaznícky a procesný „takt“.
 • „Layout“ podporujúci „štíhle procesy“.

 4. Vybrané nástroje v praxi - organizácia pracovísk, flexibilita a kvalita

 • Vizualizácia v praxi. Prevencia vzniku chýb.
 • Aplikácia „5S“.

 5. Aplikácia systému „ťahu“ (Pull System)

 • Aplikácia systému ťahu (zákazníkom procesu) na hru, „One-piece-flow“.
 • Videofilm implementácie Kanban systému vo firme.

 6. Eliminácia plytvaní a optimalizácia procesov

 7. Postup implementácie Lean Managementu

 • Assessment firmy. Projekty implementácie systémov a nástrojov „leanu“.
 • Kritické faktory úspechu a analýza silových polí implementácie Lean Managementu.
 • Skúsenosti z praxe. Aplikácia v oblasti pôsobenia účastníkov.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.