Six Sigma pre manažérov, sponzorov a championov
Postupy výberu projektov zlepšovania a meranie ich úspešnosti. Prehlaď metodiky zvyšovania konkurencieschopnosti (Lean) Six Sigma pre manažérov a zadávateľov projektov.

Obsah

Dôvody na aplikáciu „Six Sigma“

 • Prípadové štúdie nasadzovania „Six Sigma“ v organizácii – videofilmy.
 • Prínosy „Six Sigma“ („business case“).
 • Vzťah k ostatným manažérskym systémom.
 • (Lean) Six Sigma „roadmap”.

Výber a definovanie projektov – plán zvyšovania výkonnosti procesov

 • Popis procesu a jeho zákazníkov.
 • Identifikácia požiadaviek zákazníkov (VOC) a ich meranie.
 • Určenie kritických faktorov úspechu.
 • Matica kritických faktorov a procesov, ktoré vedú k ich dosiahnutiu (X–Y).
 • Porovnanie súčasnej výkonnosti s najlepšími.
 • Výber „Six Sigma“ projektov.

Zlepšovanie procesov metódou „Six Sigma“. Metodika a nástroje „DMAIC“

 • Nástroje definovania problémov a procesov. SIPOC. Meranie procesov.
 • Analýza kľúčových príčin problémov. Nástroje pre rôzne typy procesov.
 • Návrhy a výber nápravných opatrení. Meranie ekonomických prínosov projektov.
 • Riadenie procesu. Štandardy a postupy. Hodnotenie kvality a efektívnosti.

Program implementácie „Six Sigma“ v organizácii. Projekty „Six Sigma“.
Hodnotenie prínosov

 • Tréning a úlohy „Black Belts“, „Green Belts“ a ostatných zainteresovaných.
 • Výber, vedenie a hodnotenie „Six Sigma“ projektov.
 • Integrácia s manažérskymi systémami firmy.

Praktické skúsenosti z aplikácie metód a nástrojov Six Sigma vo firmách v oblasti výroby a služieb.

Bližšie informácie o implementácii Six Sigma sú uvedené na www.sixsigma.sk

“Investícia do tréningov Lean Six Sigma sa ukázala byť jednou z najlepších investícií, akú naša spoločnosť mohla urobiť. Zmenilo sa myslenie našich ľudí. Dnes sú pripravení prinášať riešenia, ktoré nám umožňujú byť lepšími ako naša konkurencia.“
Christophe Baptiste, generálny riaditeľ
GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o.

 

“Školenia a semináre od FBE nám umožnili pozrieť sa na každodenné problémy z iného uhla pohľadu. Pomohli nám presvedčiť ľudí, že Lean a Six Sigma majú zmysel a môžeme z nich dlhodobo profitovať.“
Beata Altansukh, Head of Process Management Department
Tatrabanka a. s.

 

“Najlepším hodnotením každého vzdelávacieho programu je, že získané vedomosti jeho účastník využíva v praxi. Aj keď pracujem v oblasti HR, manuál zo školenia FBE mám stále na stole a využívam ho každý deň. Na tréningoch si každý účastník vypracoval svoj vlastný Six Sigma projekt. Ten môj na záver obsahoval 30 položiek „task listu”, čo a ako zmeníme.“
Ján Matejovič, training department
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a. s.

 

Tréningy Six Sigma spojené s projektmi zvyšovania efektívnosti úspešne absolvovali zamestnanci firiem, ako je napr.:

Z oblasti výroby – ELE Advanced Technologies, FRANKLIN ELECTRIC, GETRAG FORD Transmissions Slovakia, GGB Slovakia, Hella Slovakia Front-Lighting, Hella Slovakia Signal-Lighting, Holger Christiansen Production Slovakia, HPBO Czech, HPBO Slovakia, MIBA Steeltec, Nafta, Nexis Fibers, Nobel Automotive Slovakia, Oxymat Slovakia, Pankl, PPC Čab, Protherm Production, SAS Automotive, SE Bordnetze – Slovakia, Sensus Metering System, Slovnaft, SWEDWOOD Slovakia, SWEP Slovakia, Swoboda CZ, Vacuumschmelze, Vaillant Industrial Slovakia, Visteon Interiors Systems SK, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZF Slovakia a ďalšie.

Z oblasti služieb – ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, Československá obchodná banka, Dexia banka, EDM, Gefco, Orange Slovensko, SEPS, Soitron, Tatra banka, Winterian, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Západoslovenská energetika a ďalšie.