Benchmarking
Zlepšovanie na základe porovnania sa s najlepšou praxou

Obsah kurzu

  • Čo je benchmarking – príklady z domácich a zahraničných firiem.
  • Prečo a kedy uskutočňovať benchmarking.
  • Strategický, výkonnostný, procesný benchmarking.
  • Postup pri aplikácii benchmarkingu.
  • Stanovenie cieľov benchmarkingu.
  • Určenie hodnotiacich parametrov.
  • Výber partnerov pre benchmarking (konkurenčné prostredie, nekonkurenční partneri).
  • Zber dát.
  • Analýza dát.
  • Stanovenie opatrení a cieľov zlepšenia.