Implementácia Lean Six Sigma s prípadovými štúdiami zavedení Lean Six Sigma metodiky do firmy, spolu s popisom fáz, ktoré sú s touto implementáciou spojené.

Zlepšenie internej kvality a efektivity u výrobcu materiálov pre bezpečnostné prvky automobilov

Zákazník: Dodávateľ materiálov pre výrobu bezpečnostných prvkov automobilov
Problém/Príležitosť: Potreba zvýšiť konkurencieschopnosť z hľadiska kvality a efektivity procesov výrobného závodu globálneho dodávateľa

Využité metódy a nástroje:

 • Metódy výberu projektov Lean Six Sigma.
 • Metodika a nástroje vedenia projektov DMAIC.
 • Implementácia Six Sigma nástrojov v Minitab.
 • Riadenie a monitorovanie projektov – spolupráca interného koordinátora s externým Master Black Beltom.

Postup implementácie:

 • Tréning sponzorov projektov a workshop k výberu projektov Six Sigma (2 dni).
 • Tréning a koučing projektov 1. skupiny Green Beltov (10 účastníkov x 10 dní + koučing projektov).
 • Tréning a koučing projektov 2. a 3. skupiny Green Beltov.
 • Tréning Black Beltov a koučing projektov.

Dosiahnuté výsledky: Zníženie nákladov na nekvalitu a činnosti nepridávajúce hodnotu na projektoch počas prvého roka implementácie Six Sigma 2,1 mil EUR

 

Príklad projektu Six Sigma: Rovinnosť lamelových prírub

Zákazník: Dodávateľ lamiel do stavebných a poľnohospodárskych strojov, v automobilovom a leteckom priemysle
Problém/Príležitosť: Nízka spôsobilosť výrobného procesu. Cpk =0,43. Dokázať zákazníkovi, že aj pri otvorení jeho výkresových tolerancií bude mať produkt 1.kvallity. 100% kusov musí prejsť procesom tepelného rovnania. Zvýšené náklady na rovnanie vo výške 330 000EUR/rok.
Dosiahnuté zlepšenia: Cpk=1,42 Úspora 430 000EUR/rok

Popis krokov implementácie:

 • Definovanie jasných cieľov projektu.
 • Overenie a úprava meracieho systému.
 • Otvorenie komunikácie s externým zákazníkom o zmene tolerancií. Aktivita podporená analýzou dokazujúcou 1.kvalitu výrobkov aj napriek vynechaniu procesu tepelného rovnania.
 • Zmena procesu u zákazníka špecialistami na zlepšovanie.
 • Dlhodobé riadenie zmeny.