Zlepšovanie v službách so svojimi špecifikami prostredníctvom úspešných projektov v službách, ako sú finančné, IT, telekom, obchod, nákup, a ďalšie služby.

Implementácia LSS v organizácii

Zákazník: Poskytovateľ finančných služieb
Problém/Príležitosť: Identifikovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov a následné zavedenie „End to End procesného riadenia“.
Dosiahnuté zlepšenia: Zlepšenie FPY z hodnoty pod 1% na 71% v úverovom procese. Skrátenie Lead time procesu o 60%.

Popis krokov implementácie:

  • Strategický workshop s manažmentom pre určenie cieľov projektu – zavedenie LSS ako strategického nástroja zlepšovania procesov.
  • Školenie manažmentu Lean Six Sigma – získanie základného prehľadu a povedomia.
  • Školenie špecialistov na zlepšovanie a ich „On the Job Coaching“.
  • Samotné projekty zlepšovania za účasti vlastníkov procesu.
  • Odovzdanie zlepšených kľúčových parametrov výkonnosti vlastníkom procesu pre ich ďalšie riadené zlepšovanie.