Popis, mapovanie, štandardizácia a vizualizácia procesov, analýza a manažment hodnotových tokov (VSM - Value Stream Management).

Zefektívnenie práce pri spracovaní zmlúv vo finančnej spoločnosti

Zákazník: Významná finančná inštitúcia na Slovensku
Problém/Príležitosť: Potreba zefektívniť procesy a prácu zamestnancov v dôsledku nárastu trhu
Využité metódy a nástroje: Analýza hodnotových tokov v produktovej rodine (VSM); Poker Planning (systém bodovania časovej náročnosti úloh jednotlivých členov tímu); Matica úloh a ich časovej obtiažnosti; Pareto diagram; Analýza variability dĺžky trvania úloh

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie zákazníckeho Lead Time o 20,4 %, zníženie času spracovania zmlúv o 37,8 %

Zníženie rozpracovanej výroby u dodávateľa montovaných komponentov

Zákazník: Dodávateľ montovaných komponentov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Veľké množstvo rozpracovanej výroby navyšujúce hodnotu zásob
Využité metódy a nástroje: Analýza hodnotových tokov (VSM); Analýza zásob na základe princípu kocky (ABC, GMK a XYZ analýzy); Zavedenie princípu ťahu do výroby; Implementácia Kanbanu

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie rozpracovanej výroby o 81,2 %

Zvýšenie obrátkovosti a zníženie zásob u dodávateľa dielov

Zákazník: Dodávateľ dielov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Nedosiahnutý koncernový štandard obrátkovosti dielov na sklade
Využité metódy a nástroje: Postup zlepšovania - DMAIC; Pareto analýza; Box-Plot; Procesná mapa (Flowchart); Analýza hodnotových tokov (VSM); Trendový diagram; Analýza minimálnych a maximálnych hodnôt v Kanbane

Dosiahnuté zlepšenia: Zvýšenie obrátkovosti zásob o cca 30 % a zníženie skladových zásob o cca 600 tisíc €