Projekty nasadenia Lean metód v praxi zahŕňajúce implementáciu nástrojov, ako je 5S, TPM, SMED a projekty v oblasti logistiky a Supply Chain Management (SCM).

Zvýšenie dostupnosti vstrekolisov u dodávateľa lisovaných komponentov

Zákazník: Dodávateľ lisovaných komponentov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Slabá dostupnosť vstrekolisov spôsobená dlhými časmi prestavovania
Využité metódy a nástroje: SMED; 5S; TPM; Ishikawa diagram; Párové porovnávanie; Štandardizácia a vizualizácia; DOE – Dizajn experimentov

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie časov prestavovania o 42,4 %, zníženie počtu nastavovačov o 15 %, zníženie MTBF o 23,2 % a MTTR o 47,6 %

Zníženie časov prestavovania na montážnych linkách u dodávateľa montovaných komponentov

Zákazník: Dodávateľ montovaných komponentov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Neštandard pri prestavovaní montážnych liniek a veľké časové rozdiely pri prehadzovaní liniek
Využité metódy a nástroje: SMED; Štandardizácia a vizualizácia; 5 x prečo; Pareto analýza; Regresná analýza; FMEA analýza

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie časov prestavovania o 56,8 %, zníženie počtu nastavovačov o 10 %

Optimalizácia času výroby a časov cyklov u dodávateľa elektronických komponentov

Zákazník: Dodávateľ elektronických komponentov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Dlhý čas výroby nezodpovedajúci požiadavkám zákazníka
Využité metódy a nástroje: Analýza plytvaní (VA-BVA-NVA analýza); Pareto diagram; Mapovanie procesu; Gap analýza; Bunkový dizajn; MTM – analýzy

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie výrobného Lead Time o 20,3 %, zníženie jednotlivých časov cyklov v priemere o 26,6 %