Softvér pre vytváranie a riadenie máp hodnotových tokov - podpora implementácie Lean Managementu, mapovania a riadenia hodnotových tokov. Pozostáva z dvoch základných zložiek, a to z centrálneho programu na vytváranie máp hodnotových tokov a z mobilnej aplikácie pre smartfóny alebo tablety na platforme Android a iOS.

Centrálny program „Value Stream Manager“ – slúži na vytváranie máp hodnotových tokov, prácu s nimi, riadenie a monitoring procesu, ale aj na prideľovanie zodpovedností za aktualizáciu dát v jednotlivých úsekoch procesu. Využíva ho z pravidla Lean manažér, vedúci výroby alebo iný pracovník zodpovedný za hodnotové toky v spoločnosti. Program je možné spustiť na platforme Windows a OS X od spoločnosti Apple. Môže sa využívať samostatne, alebo spolu s mobilnou aplikáciou, ktorá je v cene produktu.

Mobilná aplikácia – slúži na udržiavanie aktuálnosti dát vo vytvorených mapách hodnotových tokov. Pomocou mobilných zariadení odosielajú poverení pracovníci dáta o procese do centrálneho programu „Value Stream Manager“, čím zabezpečujú aktuálnosť údajov. Zároveň, vidia údaje o ich vlastných procesoch priamo v mobilnom zariadení a vedia si napríklad odsledovať, že sa stali úzkym miestom v hodnotovom toku. Mobilná aplikácia je určená pre platformy Android a iOS.

 

sv vsm1

Link na video

Cenník softvéru v EUR

Typ licencie
Obsah licencie
 Centrálny program Mobilné zariadenia Cena (€)* bez DPH
Single licencia
1 PC do 10 1990
Triple licencia do 3 PC  do 40  3950
Multilicencia do 10 PC Neobmedzené 7900
Corporate licencia
Neobmedzené Neobmedzené Individuálna dohoda podľa potrieb klienta

Vyššie uvedená cena nezahŕňa náklady na počítače, mobilné zariadenia ani úpravy a nastavenia sieťovej insfraštruktúry u klienta.

* V prípade účasti na kurzoch FBE Bratislava (Lean II. - VSM, Logistika alebo Six Sigma GB a BB) je zľava 10% (platí pri objednávke pred kurzom alebo do 1 mesiaca po absolvovaní kurzu).

Ďalšie voliteľné služby

Úpravy softvéru podľa požiadaviek
Softvér je možné upraviť podľa Vašich aktuálnych potrieb. Jedná sa napríklad o prispôsobenie ovládania, či formulárov, automatizovaný prenos dát z meracích systémov, resp. pridanie novej služby alebo diagramu atď.

Zaškolenie a poradenstvo
K softvéru je možné doobjednať jeho zaškolenie formou praktických príkladov, najlepšie v organizácii odberateľa.