Zefektívňovanie spojené s implementáciou nástrojov ako Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Quality Function Deployment (QFD), 8D, Dizajn experimentov (DOE), Štatistické riadenie procesov (SPC) a Analýza meracích systémov (MSA).

Zlepšenie internej kvality u dodávateľa

Zákazník: Dodávateľ mechatronických komponentov
Problém/Príležitosť: Interná nekvalita dielov v dôsledku zlej rovinnosti povrchu (vysoký podiel odpadu a prepracovania)
Využité metódy a nástroje: Postup zlepšovania – DMAIC; Analýza meracích systémov (MSA); Box-plot; Topológia dielu; Testovanie hypotéz; Regulačné diagramy

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie šrotovitosti v dôsledku zlej rovinnosti o 79,8 %

Zníženie šrotovitosti a zrýchlenie výrobných časov u dodávateľa hriadeľov

Zákazník: Dodávateľ hriadeľov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Nárast percenta šrotácie dielov v dôsledku hádzavosti a rovnania
Využité metódy a nástroje: Postup zlepšovania – DMAIC; Multivariačná analýza; Box-plot analýza; Histogram; Analýza príčin a dôsledkov; Analýza rozloženia roštov; SCAMPER

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie šrotovitosti na 24,1 % z pôvodného stavu pred projektom, zrýchlenie výrobných časov pre tepelné spracovanie o 30,9 %

Zníženie šrotovitosti u výrobcu kompresorov

Zákazník: Výrobca kompresorov
Problém/Príležitosť: Vysoká šrotovitosť rotorov spôsobená nevyhovujúcou kruhovitosťou
Využité metódy a nástroje: Postup zlepšovania – DMAIC; Analýza meracích systémov (MSA); Statický model procesu; Popis a analýza procesu (Flowchart); 5 x prečo; Ishikawa diagram; Pareto diagram; Best of the Best & Worst of the Worst (BoB a WoW); FMEA analýza

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie šrotovitosti o 83,7 %