Skupinový koučing

Ďalšiu formou koučingu, ktorú ponúkame, je skupinový koučing. Používa sa vtedy, keď má viacero účastníkov podobné alebo spoločné témy rozvoja a zadania. Aj keď ide o skupinovú formu, každý z účastníkov sa primárne usiluje o sformulovanie a naplnenie svojho vlastného individuálneho cieľa a na dosiahnutie vlastného pokroku – samozrejme smerujúceho k spoločnému zadaniu. Takto je možné plne rešpektovať individuálne potreby jednotlivých účastníkov a zároveň dochádza k úspore času, než keby mal kouč mať sériu individuálnych sedení s každým členom zvlášť.

Hlavným princípom skupinového koučingu je, že kouč striedavo vedie dialóg vždy len s jedným účastníkom a ostatní bez vyzvania do dialógu nevstupujú, naopak len počúvajú. Rola každého z účastníkov vo chvíli, keď jeden z nich hľadá svoje riešenie, je pracovať na svojich vlastných pokrokoch a nechať sa popritom inšpirovať tým, kto má práve slovo. Vo veľkej miere si tak z vypočutého môžu veľa prevziať pre svoju vlastnú tému. Z času na čas môže kouč ostatných účastníkov tiež zapojiť do tém jednotlivcov, s ktorými práve hovoril a požiada ich, aby poskytli svoje nedirektívne podnety, nápady a reflexie, ktoré ich pritom napadli.

Takto sa na jednej strane dostáva priestor každému účastníkovi individuálne, zároveň medzi účastníkmi vznikajú často až prekvapivo silné synergické efekty a skupina sa vzájomne obohacuje, hoci každý primárne pracuje na svojich osobných témach.

Na záver stretnutia každý z členov zhodnotí sám, čo sa mu podarilo dosiahnuť vzhľadom na svoj vlastný cieľ, ako ten súvisí s pôvodným spoločným všeobecným zadaním, aké pre neho vyplývajú osobné záväzky do budúcnosti a ako mu v celom procese pomohla skupina a kouč.

Veľkosť skupiny pre tento typ koučingu sa pohybuje od 2 do maximálne 6 až 8 osôb. Pri väčšom počte by už nebolo dosť času na špecifické smerovanie každého z účastníkov k jeho vlastným cieľom. Dĺžka stretnutia sa pohybuje od minimálne cca 3 hodín pri dvoch alebo troch účastníkoch až po dva dni pri šesť až osemčlennej skupine.