„S FBE spolupracujeme už niekoľko rokov a naša spolupráca sa postupne rozvinula až na úroveň kľúčového partnerstva. FBE je pre nás neoceniteľnou podporou pri dopĺňaní know-how a rozvoja nášho LEAN Six Sigma tímu, manažérov na všetkých úrovniach a ostatných zamestnancov. Na FBE oceňujeme najmä senioritu lektorov na vedomostnej aj praktickej úrovni a schopnosť našiť školiace a tréningové riešenia na naše potreby.“
Jana Bernaťáková, riaditeľka odboru organizácie a procesného riadenia (2014)
Tatra banka a.s.

„V spolupráci s FBE sme boli schopní inovovať procesy prevádzky IT a nastaviť ich parametre kvality podľa požiadaviek zúčastnených strán – od dodávateľa až po používateľa.“
Viktor Cingel, viceprezident
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s.

Tatra banka, a.s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Česká pojišťovna, a.s.
ČSOB
Poštová banka, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Union poisťovňa, a. s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.