"The level of cooperation that we have with FBE, combined with their expertise and constant efforts to create better experience for the trainings have made our partnership very successful. The trainees gave the training a very positive score and have since been asking for more."

Blaise Francisco,
Program Manager for Operations, Marlink BV

 

„Hodnota seminárov je v tom, že sa nezameriavajú na informácie „do šuflíka“, ale ako presvedčiť ľudí, aby získali odhodlanie pre zmeny a boli ochotní prakticky niečo pre ne urobiť.“

Ing. Marián Marek, generálny riaditeľ
PosAm, spol. s r.o.

 

„Know-how spoločnosti G2G3 z organizácie simulačných hier v oblasti procesného riadenia (IT Services Management) v kombinácii s výbornými prezentačnými a moderátorskými schopnosťami firmy FBE je ideálna kombinácia na bezproblémový vstup do sveta procesného riadenia.“

Alexander Sobek, Processes & Standards,
E.ON Business Services Slovakia spol. s r. o.

 

 

ANASOFT APR, spol. s r.o.
Deutsche Telekom Shared Services s. r. o.
ESET, spol. s r.o. 
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Lenovo (Slovakia) s.r.o. 
Marlink s.r.o.
Microsoft Slovakia s.r.o.
O2 Slovakia, s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.
PosAm, spol. s r.o.
SAP Slovensko s.r.o. 
SIA Slovakia, s.r.o.
Slovak Telekom, a. s.
SOITRON, s.r.o. 
SWAN, a.s.