„Hodnota seminárov je v tom, že sa nezameriavajú na informácie „do šuflíka“, ale ako presvedčiť ľudí, aby získali odhodlanie pre zmeny a boli ochotní prakticky niečo pre ne urobiť.“
Ing. Marián Marek, generálny riaditeľ
PosAm, spol. s r.o.

„Know-how spoločnosti G2G3 z organizácie simulačných hier v oblasti procesného riadenia (IT Services Management) v kombinácii s výbornými prezentačnými a moderátorskými schopnosťami firmy FBE je ideálna kombinácia na bezproblémový vstup do sveta procesného riadenia.“
Alexander Sobek, Processes & Standards,
E.ON Business Services Slovakia spol. s r. o.

Deutsche Telekom Shared Services s. r. o.
ESET, spol. s r.o.
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Lenovo (Slovakia) s.r.o.
Microsoft Slovakia s.r.o.
O2 Slovakia, s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.
PosAm, spol. s r.o.
SAP Slovensko s.r.o.
Slovak Telekom, a. s.
SOITRON, s.r.o.