KIKA druhy pokus na webKtorým oblastiam koučovania sa najviac venujete?

  • performance a skills koučingu
  • koučingu v oblasti zvyšovania kvality manažérskych zručností
  • koučing v oblasti osobnostného rozvoja, work life balance atď. 
  • koučingu obchodných zručností 

Vzdelanie

1982 – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Chemicko-technologická fakulta
2013 – Certifikovaný kouč ACC a člen ICF (International Coach Federation)

Predchádzajúce profesionálne skúsenosti

Dĺžka praxe v oblasti rozvoja ľudí – od roku 1993
1993 – dnes, kouč a tréner soft skills FBE Bratislava
1983 – 1993, manažér, Záhorácke pekárne a cukrárne, Malacky
1982 – 1983, asistentka výrobného riaditeľa, Mlyny a pekárne, Bratislava

Odborná kvalifikácia a akreditácia kouča

2019 – Integratívny koučing a kľúčové kompetencie, Dalibor Bednařík, PCC, medzinárodne certifikovaný rozvojový program v ICF (momentálne v procese)
2018 –  Koučovanie podľa Transakčnej analýzy, Dr.Sandra Wilson, MCC, Coachingplus
2017 – výcvik Supervízia pre koučov, The International Centre of Bussiness Coaching, Dr.Sandra Wilson, MCC, akreditovaný ICF
2016 – proces obnovenia certifikácie ACC v ICF
2013 – certifikácia v rámci Slovenskej asociácie koučov (SAKO).
2013 – certifikácia so stupňom ACC v rámci ICF
2011 – Coaching ICF core competencies, Dalibor Bednařík, PCC, akreditovaný v ICF
2009 – Systemický manažment a koučovanie- Co/Man, 1. systemická, s.r.o.,B.Bystrica

Iná odborná kvalifikácia kouča

2008 – tvorba a manažment projektov, AI Nova, SR
2004 – Process Management-TQM, John Marsh, USA
2001 – Markenpositionierung, Lifetime, Rakúsko
2000 – Manažérske systémy, John Sipple, USA
1998 – stáž v Institut fur Kommunikation und Organisationsentwicklung, Švajčiarsko
1997 – Train the Trainer, Hacland Browne@Associates, Kanada
1994 – Personalmanagement, OWZ, Bayern, Nemecko
Interný rozvojový tréningový program lektorov a koučov spoločností FBE Bratislava a FBE Praha.

Referencie v koučingu

Firmy: (koučing interných koučov)
Slovak Telekom, Volkswagen finančné služby, VUB, Česká spořitelna, Živnostenská banka, ZSE Kooperativa, Živnostenská banka

Pozície: ( individuálny koučing manažérskych zručností a rozvoja osobnosti)

  • obchodný riaditeľ, logistická spoločnosť
  • HR manager, telco firma
  • riaditeľ pobočky, holding/ facility management

OTÁZKY PRE KOUČA:

Čo vám prináša koučing (motivácia) a prečo koučujete?

Záujem o koučing vyplynul prirodzene ako súčasť mojich aktivít v oblasti vzdelávania ľudí. V istých situáciách som mala dojem, že při školeniach narážame na bariéru pri rozvoji ľudí a hľadala som ďalšie cesty. Zistila som, že dobrí koučovia sú nielen psychológovia, ale veľa ľudí z praxe. Myslím, že práve moja manažérska prax, skúsenosti pri výchove 4 detí a hľadaní súladu medzi rodinným životom a kariérou je môj osobný vklad do role kouča.

Najbližšia mi je téma koučovania ak, koučovaný hľadá cestu z problémových situácií, keď potrebuje získať istotu pre svoje rozhodnutia, keď chce pracovať na vzťahoch s ľuďmi preňho dôležitými.

Akou formou/metódou koučujete? (napr. systemický koučing, GROW apod.)

Koučujem predovšetkým metódou GROW a systemický koučing v súlade s prístupom, v ktorom rozlišujeme štyri úrovne využitia koučingových nástrojov: koučingová spätná väzba, koučing zručností, koučing role a osobnostný koučing.

Kedy nekoučovať?

Odmietla by som, ak téma by bola v rozpore s mojimi hodnotami.

Aké informácie budete chcieť vedieť predtým ako zvážite, či individuálny koučing v danom prípade má zmysel, alebo je vopred „odsúdený na neúspech“?

Myslím, že žiadny koučing nie je vopred odsúdený na neúspech, sú len indície, ktoré napovedajú, či priebeh bude príjemný alebo zložitý. Mám skúsenosť z niekoľkých koučingov, ktoré vyzerali na prvý pohľad ako neúspešné. Ľudia si odnášajú vypovedané myšlienky a pracujú s nimi. A niekedy po čase príde k žiadúcemu posunu.

Success story – Čo považujete za svoj úspech?

Za najväčší úspech by som označila kariérny postup koučovaného z pozície obchodník na miesto supervízora pre obchod a potom obchodný riaditeľ. Mám radosť z každej situácie, kde koučing pomohol. Ako neúspech vnímam prípad, kde som nezachytila volanie o pomoc, ktoré bolo maskované veľmi sebavedomím až arogantným vystupovaním a človek odišiel z pracovnej pozície, na ktorú mal všetky predpoklady, ale mal pocit, že veci nezvláda.

Čo Vás motivuje/motivovalo, aby ste začala pôsobiť práve ako kouč? Prečo v tejto oblasti zostávate a čo je Vašim osobným vkladom do role kouča?

O koučing sa zaujímam asi 10 rokov. Vyplynulo to prirodzene ako súčasť mojich aktivít v oblasti rozvoja ľudí. V SR a ČR bol spočiatku záujem o individuálny rozvoj zručností, predovšetkým v Call Centrách pre operátorov, supervízorov a vedúcich CC. Na tento spôsob koučingu sme v rámci FBE vytvorili vlastné know how. V istých situáciách som mala dojem, že narážame na istú bariéru pri rozvoji ľudí. Samoštúdiom som hľadala ďalšie cesty. Zistila som, že dobrí koučovia sú nielen psychológovia, ale veľa ľudí z praxe. Myslím, že práve moja manažérska prax, skúsenosti pri výchove 4 detí a hľadaní súladu medzi rodinným životom a kariérou je môj osobný vklad do role kouča. Moja životná skúsenosť mi pomáha pochopiť radosti a starosti ľudí a byť im oporou v ich životných situáciách.

Akým iným profesionálnym aktivitám sa v súčasnej dobe venujete?

Moje ďalšie pracovné aktivity sú predovšetkým lektorovanie a príprava vzdelávacích programov, ďalej som projekt manažér v slovensko – rakúskom kultúrnom projekte financovanom z EU fondov.