Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.

Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Dušan Číčel

Je riaditeľom FBE Bratislava a FBE Praha a metodikom pre tvorbu školení zameraných na manažment a obchod. Venuje sa konzultačným a lektorským aktivitám v oblasti rozvoja manažmentu, riadenia obchodu, marketingu a leadershipu. Vedie strategické workshopy. Ako projektový manažér zodpovedný za spoluprácu s niektorými zákazníkmi je tvorcom rozvojových projektov a výcvikových kurzov v oblasti osobnostného rozvoja pracovníkov a rozvoja manažérov. Absolvoval tréning lektorov britskej firmy NIFES Ltd. a odborné tréningy firiem Business Resource Network, Inc. USA, Akademie fur Effizienztraining, Rakúsko a Hackland Browne & Associates, Kanada.

Najvýznamnejšie referencie:

Komerční banka, Tatra banka, VÚB, T-Mobile SK/Slovak Telekom, Slovnaft, OBI CZ, Škoda Auto, Česká pojišťovna, Kooperatíva a.s. Bratislava, Česká spořitelna, Bontonfilm, Mondi

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým pracoval ako manažer a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam tvorby IS.

Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto, Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Emerson, Reydel Automotive Slovakia, ZF Slovakia, Schaeffler Skalica, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter, Miba Steeltec, Grupo Antolin, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze a ďalší.

Marek Demčák

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Absolvoval štúdium na Technickej Univerzite v Košiciach a neskôr v zahraničí odborné kurzy riadenia projektov a manažmentu zmien. Strávil dva roky v Taliansku na projektoch zavádzania Business Process Modelingu (BPMN) a monitorovaniu výkonnosti podniku. Ako projektový manažér bol zodpovedný za implementáciu procesného riadenia obchodnej spoločnosti vo Francúzsku. Participoval na viacerých projektoch sústavného zlepšovania v jadrových elektrárňach. Pracoval tiež v oblasti zefektívňovania procesov vo finančnej inštitúcii.

Najvýznamnejšie referencie:

KraussMaffei, GSK, Engie, Prvá stavebná sporiteľňa, VÚB, ENEL, Slovenské elektrárne, Deutsche Telekom, Miba Sinter, Freudenberg Filtration, Hörnlein, Medtronic

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.

Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA, KIA, Slovenská sporiteľňa, Knauf Insulation, LEONI, HELLA Slovakia Signal-Lighting, Prakab Pražská Kabelovna, Grupo Antolin, Schaeffler Skalica, PosAm,Tatrabanka, Brose, Getrag, Sylex, Konsgberg, Kingspan, Emerson Branson, SE Bordnetze a ďalší.

Ján Hradský

V FBE Bratislava pôsobí ako business development manager, konzultant a lektor. Prináša skúsenosti z oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2003 pracoval na riadiacich pozíciách v HR manažmente a od roku 2007 bol členom expertného tímu s misiou strategickej organizčnej transformácie korporácie Honeywell.
Popri manažérskych skúsenostiach prináša aj expertízu spojenú s dizajnom HR procesov, dizajnom organizácie a s implementáciou systémov riadenia založených na princípoch Lean manažmentu. V uvedených oblastiach asolvoval medzinárodné manažérske a expertné tréningy a certifikované rozvojové programy.

Najvýznamnejšie referencie:

Honeywell, Wuxi Yeong Precision Machinery, Cimos, JKM automotive, Molex, Falck, Tatra banka, PosAm atď.

height="161" width="120" />

Marek Hyravý

Vo firme FBE pôsobí ako interný lektor a tréner soft skills. Špecializuje sa najmä na komunikačné, facilitačné, prezentačné zručnosti, asertivitu a časový manažment. Okrem trénerskej praxe sa venuje aj individuálnemu koučovaniu.  Absolvoval komplexný výcvikový program Brief Coaching ACTP (ICF) v koučovaní zameranom na riešenie (SolutionSurfers). Absolvoval štúdium riadenia neziskových a cirkevných organizácií na Univerzite Komenského a štúdium chemického inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pred vstupom do FBE pracoval v oblasti masmédií a obchodu. Je zakladateľom občianskeho združenia Fórum Perspektívy.

Najvýznamnejšie referencie:

Marel, Krausmaffei, ZF Slovakia, Continental Matador Rubber, Nemak, Schaeffler Skalica, First Data Slovakia, De Miclén, ZSE, vedenie verejných kurzov FBE.

David Javornický

Ako konzultant a tréner pracuje pre spoločnosť FBE od roku 2004. Pred lektorovaním pôsobil 11 rokov na rôznych manažérskych pozíciách. Ako projektový manažér sa špecializuje na manažérske zručnosti, leadership, kreativitu, tímovú prácu, časový manažment, komunikáciu, prezentačné zručnosti, výcvik trénerov a koučing. Druhou oblasťou jeho špecializácie je CSR (spoločenská zodpovednosť firiem) a manažérska etika. Vyštudoval ETF UK v Prahe. Absolvoval projekty vzdelávania dospelých a leadershipu v Rakúsku a USA (OCI, Chrysalis Ministries, GATE).

Najvýznamnejšie referencie:

Slovenské Cukrovary, Slovak Telekom, Behr, Billa, Continental, Česká spořitelna, ČSOB,Komerční banka, OBI, Siemens, Triglav pojišťovna, Uniqa, Zentiva a ďalší.

Róbert Klačanský

Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch a službách (napr. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag Ford, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant). Je absolventom elektrotechnickej fakulty, pracoval na Čsl. metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval tréning trénerov v kanadskej firme Digital Mentor Group a pracovný pobyt v USA, počas ktorého školil a zavádzal metódy zlepšovania kvality. Ako Master Black Belt koučoval mnohé úspešné projekty zvyšovania efektívnosti procesov.

Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag, Magneti Mareli, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice,Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant, ZF Slovakia, Askoll, Slovnaft, Tatra banka a ďalší.

Ivana Kmeťová

Venuje sa lektorským aktivitám najmä v oblasti komunikácie, tímovej práce, asertivity, alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov, obchodných zručností a zákazníckej orientácie. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Sedem rokov pôsobila v medzinárodnej organizácií Centrum prevencie a riešenia konfliktov - Partners for Democratic Change Slovakia ako projektová manažérka a trénerka. Odborné vzdelanie si doplnila dvojročným pôsobením v Anglicku, kde získala aj osvedčenie certifikovanej mediátorky. Absolvovala tréning trénerov, PDCS, ako aj interný rozvojový program FBE.

Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Kysuce, Scheaffler Skalica, ZSE, Velux, Medical Glass, Eltek, Protetika,  OSRAM, SPP, VÚB,  Defta Slovakia, Manitowoc Crane Group Slovakia atď.

Dan Kouřil

Ako odborný konzultant a lektor FBE sa špecializuje na oblasť manažérskych a obchodných zručností, prezentačných a vyjednávacích zručností a koučingu. Vyštudoval Filozofickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne. Prešiel rozvojovým programom FBE, ako aj výcvikom firmy Akademie für Effizienztraining, Austria. Spolupracoval na projektoch pre vyšší a stredný management, interných trénerov a interných koučov.

Najvýznamnejšie referencie:

Volkswagen Slovakia, OBI CZ, Siemens, Komerční banka, Slovak Telekom, Ahold SK, Česká pojišťovna, Raiffeisenbank, Česka spořitelna, WITTE Automotive, BILLA a ďalší.

Martin Krnáč

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na  projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Zabezpečuje rozvoj softvérovej podpory pre SPC a VSM. Spolupracuje na vývoji manažérskych simulácií, ktoré sú využívané pri tréningoch a projektoch FBE. Predtým pracoval ako projektový manažér v oblasti procesného riadenia v medzinárodnej IT spoločnosti, koordinoval projekty inovácii a zavádzanie nových systémov. Absolvoval štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Najvýznamnejšie referencie:

PosAm, Cikautxo, VÚB, Tatra banka, Knauf Insulation, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA Sinter, MIBA Steeltec, Slovenské cukrovary, RF, LEONI, MAREL  a ďalší.

Zuzana Kubisová

Zuzana pôsobí v FBE ako konzultant, lektor a kouč špecializujúc sa najmä na oblasť personalistiky a riadenia ľudských zdrojov. Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore obchodný manažment. Dlhoročne pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach na HR pozíciách a v riadiacich funkciách, posledných 6 rokov ako HR manažér v spoločnosti Würth. Zuzana absolvovala certifikovaný kurz v rámci ICF v oblasti koučingu (Integrative coaching and core competencies). Ako lektor sa zameriava taktiež na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností.

Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Nemak, Würth, Sky Europe Airlines, T-mobile Slovensko atď.

Natália Kušnieriková

Ako trénerka pre firemné vzdelávanie pôsobí v FBE Bratislava od roku 2002. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, facilitácie, prevencie a riešenia konfliktov, tímovej spolupráce, zákazníckej orientácie a koučingu. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. 7 rokov pôsobila v medzinárodnej organizácii Partners for Democratic Change Slovakia – Centrum prevencie a riešenie konfliktov ako projektová manažérka a trénerka. Je členkou a certifikovanou koučkou SAKO, členkou a medzinárodne certifikovanou koučkou ACC v rámci ICF. Absolvovala tiež tréning Supervízia koučov (Sandra Wilson).

Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Schaeffker Kysuce, First Data Slovakia, ZSE, Mondi SCP, Volkswagen Slovakia, Nemak, VÚB, ČSOB, ZF Slovakia, ESET, Slovak Telekom, Matador Group, VW Finančné služby atď.

Daniel Laco

Vedie sekciu spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha, ktorá sa zameriava na školenie a aplikáciu metód zvyšovania kvality a efektívnosti procesov v slovenských a českých firmách. Predtým pracoval ako manažér v oblasti nasadzovania riadiacich systémov. Absolvoval kurz v oblasti CIM v DEC, Boston, USA, Leadership Development Training program vo Wheaton College, USA a EFQM Assessor training v Bruseli. Počas pobytov v USA pracoval na implementácii nástrojov zlepšovania procesov v oblasti služieb vo firmách Master Lube, Cadmus a The Tides Inn.

Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, ALLIANZ, PosAm Bratislava, U.S.Steel Košice, Škoda Auto Mladá Boleslav, Velux a ďalší.

Tomáš Laurenčík

Ako lektor FBE pôsobí od roku 2008. Špecializuje sa na oblasť manažérskych zručností, komunikácie, vyjednávania, tímovej spolupráce, osobnostného rozvoja a teambildingov s outdoor aktivitami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval postgraduálne vzdelávanie v oblasti psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a intenzívny 2-ročný výcvik na inštitúte Virginie Satirovej a medzinárodne certifikovaný výcvik koučovania (ICF) v oblasti biznis koučingu. V minulosti pôsobil ako odborný asistent na FTVŠ UK, FCHPT STU v Bratislave, aktívne pôsobil v oblasti športu ako šéftréner.

Najvýznamnejšie referencie:

Scheaffler Skalica, Marel, Volkswagen Slovakia, Bekaert, PosAm, Hella Slovakia, BASF, VÚB, ZF Slovakia, Billa, HMH, Osram, Slovnaft, ZSE, SPS a ďalší.

Natália Luptáková

S FBE Bratislava spolupracuje v oblasti tréningov kreativity a vizuálneho myslenia. Vyštudovala priemyselný designe na SVŠT. Venuje sa doodlingu a grafickým záznamom prednášok a diskusií, pomáha zjednodušovať myslenie a objavovať nové súvislosti.

Najvýznamnejšie referencie:

Facilitovala workshopy na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa, realizovala live sketching prednášok na TEDx Bratislava, školila Doodling - tréningy vizuálnej komunikácie pre SLOVNAFT, a.s. a pre lektorov FBE Bratislava, s.r.o.

Tomáš Marek

Absolvent Strojníckej fakulty ČVUT, odbor regulačná a automatizovaná technika. Pracoval vo výrobných firmách na projektoch zavádzania nových technológií, neskôr ako manažér exportu pre USA. Vo firme FBE Praha a FBE Bratislava pôsobí ako lektor a konzultant v oblasti zvyšovania kvality a efektívnosti podnikových procesov a FMEA.

Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto Mladá Boleslav, Alcan, ZF SLOVAKIA, Siemens CZ, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovalco, Schaeffler Skalica, Continental, Miba Sinter, Raiffeisen a ďalší.

Erika Matwij

Ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Od roku 1999 vedie pre FBE Bratislava vzdelávacie a tréningové projekty v oblasti personalistiky, komunikácie, motivácie  a tréningov trénerov. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvovala dlhodobé tréningy v riadení ľudských zdrojov. Má praktické skúsenosti s riadením systémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov (nábor a výber zamestnancov, assessment centrá, koučing, analýzy spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy, personálny audit a 360-stupňová spätná väzba).

Najvýznamnejšie referencie:

MTA SLOVAKIA, Scheaffler Skalica, Hella Slovakia, Slovak Telekom, BASF Slovensko, HMH, PosAm, Mondi SCP, ČSOB poisťovňa,  Hydrotour, WITTE Automotive CZ atď.

Alexander Plencner

Ako tréner FBE pôsobí  od roku 2011. Špecializuje sa najmä na komunikačné zručnosti, interkulturálnu komunikáciu, asertivitu, prezentačné zručnosti a časový manažment. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium v odbore kulturológia na FF UK v Bratislave. Zaoberal sa teóriou médií, kultúry, sociológiou spôsobu života a mediálnou výchovou. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC). Pôsobil ako externý lektor pre združenie Človek v ohrození. Bol editorom medzinárodného odborného časopisu Mediální studia za Slovensko. Absolvuje pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.

Najvýznamnejšie referencie:

Marlink, Schaeffler Kysuce, Global Blue, Marel, Plastic Omnium, Komerční banka, ESET, Johns Manville, Continental Matador Rubber, Nemak, Bekaert, BNP Paribas, ZF Slovakia, Slovak Telekom, ZSE atď.

Kristína Poláková

Ako trénerka pre firemné vzdelávanie pôsobí od r. 1993. Špecializuje sa na oblasť manažérskych, komunikačných a obchodných zručností. Je absolventkou STU
v Bratislave. Absolvovala dlhodobú stáž v rôznych organizáciách na tréningoch zahraničných expertov v Nemecku: Günter Meurer – personálny manažment
a riadenie ĽZ, John Sipple – riadenie procesu zmeny, John Marsh – TQM, Shaun Browne – tréning trénerov, efektívne tréningové metódy, Josef Graf – psychológia predaja, systém riadenia predajcov, Sandra Wilson – Supervízia koučov. Je členkou Slovenskej asociácie koučov a členkou a medzinárodne certifikovanou koučkou ACC v rámci International Coach Federation (ICF).

Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Schaeffler Kysuce, ZF Slovakia, Bekaert, Fortaco, Hella Slovakia, SPS, Komerční banka, SLSP, Flaga, KraussMaffei, ZSE, OSRAM atď.

2018 Dean foto

Dean Reš

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Predtým ako certifikovaný projektový manažér podľa štandardov IPMA a PMI realizoval poradenské služby pre rozvojové agentúry v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global Consulting Program na Ohio University. Je členom predsedníctva IPMA Young Crew Slovakia.

Najvýznamnejšie referencie:

UP Slovensko, Medtronic (NL, CZ), Knauf Insulation (RU), Generali Poisťovňa, VÚB, ZF Slovakia, CRH North Danube, Slovnaft, Volkswagen (SK), WITTE Automotive (CZ), Hoval, Marel, SHP, Schaeffler Skalica a ďalší.

Vladimír Sredau

Ako lektor sa venuje konzultačným aktivitám v anglickom jazyku v oblasti komunikácie, prezentačných a obchodných zručností a obchodnej angličtiny. Pôsobil ako lektor angličtiny na City University Bellevue v Bratislave. V 2004 pracoval v Londýne ako riaditeľ CCUSA Inc. pre Anglicko. Je absolventom výberovej Tlmočníckej fakulty Štátnej Jazykovej Univerzity v Minsk, odbor simultánne tlmočenie. Strávil 5 rokov v Chicagu, USA kde absolvoval viacero jazykových programov a kurzov.

Najvýznamnejšie referencie:

PosAm, SPP, Datalogic Scanning, Hewlett-Packard Slovakia, Soitron, VÚB, City University Bellevue a ďalší.

Ján Šteňo

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a tréner so zameraním na projektové a procesné riadenie a štatistické metódy riadenia procesov. Absolvoval štúdium v Rakúsku na WU Viedeň (odbor International Business). Špecializuje sa na oblasť výrobných systémov, Lean Manažmentu, Six Sigma a procesného zlepšovania.

Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Hella Slovakia Signal-Lighting, MIBA Sinter, Hörnlein Slovensko, Secop, CROWN Bevcan Slovakia s. r. o. a ďalší.

Zdeněk Tejchman

Ako lektor FBE pracuje od roku 2003. Vedie výcvikové projekty v oblasti obchodných zručností, zákazníckej orientácie pracovníkov, marketingu, motivácie, časového manažmentu a komunikácie. Absolvoval vzdelávací program manažérskej školy ITS, školenie firmy Helfrecht Management System a tréning trénerov firmy Hackland Browne&Associates v Kanade. Prešiel aj interným tréningom FBE. Má niekoľkoročné praktické skúsenosti s vedením tímov obchodníkov.

Najvýznamnejšie referencie:

Tatra Banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, eBanka, Živnostenská banka, Česká pojišťovna, Vodní stavby Praha, Škoda Auto, M&M Holding, Commerzbank AG, Český Telekom, TIPOS

Patrik Tóth

Ako profesionálny tréner pôsobí v FBE Bratislava od roku 2001. Venuje sa rozvojovým projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti a komunikáciu. Spolupodieľa sa na vytváraní koncepcií daných rozvojových programov. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval Ledership Development – Mentoring (Paul Stanley, D3)  a rozvojový program interných lektorov FBE Bratislava.

Najvýznamnejšie referencie:

Mondi SCP, Komerční banka, ZF Slovakia, VÚB, SLSP, Slovnaft, ČSOB, Billa, Plastic Omnium, Schaeffler Group, ESET, Slovak Telekom, HMH, Siemens, VOLKSWAGEN SLOVAKIA atď.

Mária Tóthová Šimčáková

Venuje sa rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na komunikáciu, riešenie konfliktov, emocionálnu inteligenciu, asertivitu a vystupovanie na verejnosti. Pre FBE pracuje ako externý tréner od roku 2007. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: pedagogika – psychológia. V súčasnosti, okrem iných projektov, supervízuje vzdelávací program spoločnosti Orange. Pracuje ako nezávislý odborník v Arbitrážnej komisii Rady pre reklamu.

Najvýznamnejšie referencie:

ZF Slovakia, Schaeffler Kysuce a Skalica, ING, ZSE, Slovak Telekom, SPP, Continental Matador Rubber, Umicore, Orange, Open Society Fund atď.

Rebeka Trepačová

Ako trénerka pôsobí v FBE Bratislava od roku 1993. Venuje sa konzultáciám a firemným projektom zameraným na manažérske zručnosti, komunikáciu, asertivitu, prezentačné zručnosti, tréningy trénerov a koučing. Je absolventkou FF UK v Bratislave, odbor andragogika. Absolvovala intenzívne výcviky v modeli V. Satirovej pod vedením prof. W. Zahnda, Chicago University, USA, v krátkodobej systematickej terapii podľa V. Satirovej pod vedením Dr. Johna Banmena,  University of BC, Canada a tréning Supervízia koučov pod vedením S. Wilson. Je členkou Slovenskej asociácie koučov a členkou a certifikovaným koučom ACC v rámci ICF – International Coach Federation.

Najvýznamnejšie referencie:

OSRAM, Tatra banka, ZSE, Schaeffler Group, Slovak Telekom, BNP Paribas, PosAm, Lucron, Marel, ČSOB, HMH, VW Slovakia, Mondi SCP, ING Bank atď.

Katarína Turanová

Katarína je koučom, konzultantom  a lektorom spolupracujúcim s FBE v oblasti rozvoja manažérskych tímov a manažérskych zručností. Je absolventkou Chemicko-technologickej fakulty Technickej univerzity v Bratislave. Má dlhoročné pracovné skúsenosti na riadiacich a vrcholových pozíciách v oblasti HR (Velux, Telefonica O2,  METRO Cash and Carry Slovensko a Česko ). Vo svojej praxi sa venuje dlhodobým rozvojovým programom pre stredný a vrcholový manažment. Absolvovala tréningy v rôznych oblastiach rozvoja jednotlivcov, riadenia tímov, líderstva. Výcvik koučingu absolvovala v ČNP Consulting Praha.

Najvýznamnejšie referencie:

PB Components (Velux), SHP Harmanec, Hella slovakia signal-lighting, rozvojové programy FBE.

Roman Vodica

S FBE spolupracuje viac ako 9 rokov ako lektor a konzultant. Venuje sa konzultačným a lektorským aktivitám v oblasti komunikácie, obchodu, zákazníckej orientácie, tímovej spolupráce, koučingu a manažmentu. Absolvoval výcvik obchodných zručností, psychológie predaja, manažérskych zručností, vzdelávania dospelých a dlhodobý rozvojový program spoločnosti ARK Consulting – Certifikovaný kouč. Je absolventom štúdia psychológie na Filozofickom seminári v Brne. Absolvoval taktiež rozvojový program pre interných lektorov FBE Praha.

Najvýznamnejšie referencie:

UNIQA pojišťovna,BILLA, HYPO stavební spořitelna, ING, Generali Capital, ČSOB pojišťovna, Komerční banka, Česká spořitelna, Tatra Banka, Česká pojišťovna, Raiffeisenbank, JUST, Triglav pojišťovna, ŠKODA PRAHA Invest atď.