Kvalitu a široké portfólio našich služieb z oblasti rozvoja, vzdelávania a poradenstva vieme zabezpečiť najmä vďaka nášmu kvalitnému internému lektorskému tímu. Naši lektori disponujú bohatými skúsenosťami z rôznych odvetví, preto vieme pokryť rôznorodosť požiadaviek našich klientov ako aj reflektovať špecifiká jednotlivých segmentov. Odbornosť a neustály rozvoj našich lektorov je zabezpečovaný našimi každoročnými internými rozvojovými programami, pričom svoju odbornú kvalifikáciu si lektori kontinuálne zvyšujú taktiež rozvojom a členstvom v odborných inštitúciách ako napr. ICF, SAKO, SPPR, SSK a pod. Garanciou kvality je zároveň dodržiavanie jednotnej metodiky, ktorá je rozvíjaná aj spolu s odborníkmi z medzinárodnej siete SPIN (Sustainable Performance Improvement Network). Vďaka veľkosti nášho lektorského tímu dokážeme zrealizovať taktiež rozsiahle a dlhodobé rozvojové projekty aj pre veľké spoločnosti pod jednotným metodickým vedením.

 

Kontakty na členov koordinačného tímu

SOFT SKILLS
Dušan ČÍČEL
Business Director

Ján HRADSKÝ
Business Development Manager
jan.hradsky(at)fbe.sk

Viera KYSEĽOVÁ
Špecialista administrácie firemných kurzov
viera.kyselova(at)fbe.sk

Brigita TRNOVCOVÁ
Business Development Manager
brigita.trnovcova(at)fbe.sk

Barbara RIŠKOVÁ
Asistentka riaditeľa
barbara.riskova(at)fbe.sk

Denisa CHRŤANOVÁ
Koordinátor verejných kurzov, fakturácia
fbe(at)fbe.sk
PROCESNÉ A PROJEKTOVÉ RIADENIE
Daniel LACO
CEO

Lenka KNEŽOVÁ
Process & Project Management Department, firemné kurzy
lenka.knezova(at)fbe.sk

Lucia Šrubařová
Koordinátor verejných kurzov, fakturácia
fbe(at)fbe.sk