LOKÁLNI KONZULTANTI + ZJEDNOTENÉ METODOLÓGIE
= GLOBÁLNE TRVALO UDRŽATEĽNÉ VÝSLEDKY


FBE je členom európskej konzultačnej siete SPIN (Sustainable Performance Improvement Network)

"Od miestnych ľudí ku globálnym trvalo udržateľným výsledkom prostredníctvom jednotnej metodiky."

Medzinárodný tím konzultantov pôsobiaci v domácej kultúre a rodnom jazyku.


Web: http://www.spi-network.com

SPIN predstavuje:

 • 120 konzultantov
 • obrat 16 miliónov EUR
 • viac než 500 zákazníckych firiem
 • stredné až veľké spoločnosti, lokálne a globálne skupiny
 • priemyselné odvetvie, služby, verejná správa

Silné stránky SPINu

Partneri siete SPIN zdieľajú rovnaký prístup k zákazníkovi, ktorý charakterizuje:

 • angažovanie ľudí cez workshopy, tímovej prácu a tréning;
 • komplexný pohľad na procesy zákazníka;
 • porozumenie špecifickým a lokálnym potrebám zákazníkov;
 • overené pracovné štandardy, implementované skúsenými odborníkmi;
 • realizácie projektov zlepšovania pre firmy a jej tímy, na mieru.

Získavanie vedomostí a rozvoj zručností pre trvalo udržateľné výsledky firiem klientov:

 • zvýšená hodnota pre zákazníka prostredníctvom zlepšenia kvality produktov a služieb;
 • zlepšená efektivita vďaka plnému využitiu ľudských, finančných a materiálnych zdrojov;
 • zvýšenie motivácie zamestnancov a ich lojality;
 • zvýšenie príjmov klienta.

Sektory zákazníkov (Business Lines)

Výrobný priemysel (manufacturing & process industries):

 • automotiv a letectvo
 • strojárstvo
 • elektrotechnika
 • stavebníctvo
 • výroba nábytku
 • potravinárstvo
 • papier a celulóza
 • chémia
 • farmaceutický priemysel
 • energetika a vodohospodárstvo
 • hutníctvo

Služby:

 • banky a poistenie
 • IT a telekomunikácie
 • doprava a logistika
 • administratíva
 • zdravotníctvo