23.04.2021
Manažérsky pohľad na riadenie projektov financovaných z verejných a európskych zdrojov (ONLINE kurz)

23.04.2021
Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov

26. - 27.04.2021 Prihlasovanie ukončené
Presentation Skills in English I

26. - 27.04.2021
YB - Six Sigma Yellow Belt Training (prezenčne/online)

28. - 29.04.2021
Emocionálna inteligencia

28. - 29.04.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

29.04.2021
Letecká spojka - ovládnite online priestor

30.04.2021
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia (prezenčne/online)

03. - 04.05.2021
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu (prezenčne/online)

03. - 04.05.2021
PM III - Komunikácia v projektovom riadení (prezenčne/online)

03. - 04.05.2021
Presvedčivý predaj I

05. - 06.05.2021
Asertivita

05.05.2021
QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov (prezenčne/online)

06. - 07.05.2021
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov (prezenčne/online) podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

06. - 07.05.2021
Úvod do MINITAB® (prezenčne/online)

07.05.2021
Korporátna e-mailová komunikácia

10. - 11.05.2021
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

10.05.2021
MS Project v praxi projektového manažéra I (prezenčne/online)

10. - 11.05.2021
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC (prezenčne/online)

12. - 14.05.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

12.05. - 09.06.2021 Prihlasovanie ukončené
Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL Pripravte sa sami a trénujte s nami

12.05.2021
Riadenie tímu na home office Online kurz vedený lektorom na diaľku

13.05.2021
Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S

14.05.2021
Ako viesť mladé generácie

17. - 19.05.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

17.05.2021
Inšpirácie z AGILE

18. - 19.05.2021
Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

20. - 21.05.2021
Lean II – Value Stream Management (prezenčne/online)

20. - 21.05.2021
Presentation Skills in English II

24. - 25.05.2021
PM I - Projektový manažment I (prezenčne/online)

24. - 25.05.2021
Umenie vydržať a dotiahnuť veci do konca

26. - 27.05.2021
Change manažment - riadenie zmeny

26.05.2021
EPR - Efektívne procesné riadenie – popis a štandardizácia procesov (prezenčne/online)

26.05.2021
Stres manažment

27. - 28.05.2021
Kreativita I Ako získať skutočne dobré nápady

27. - 28.05.2021
MSA - Analýza systému merania (prezenčne/online) Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

31.05. - 01.06.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

31.05. - 01.06.2021
TPM - Totálne produktívna údržba (prezenčne/online)

02. - 03.06.2021
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi (prezenčne/online) podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

02. - 03.06.2021
Prezentačné zručnosti II Presvedčivosť, profesionalita a komunikácia s publikom

04.06.2021
Metódy a nástroje riešenia problémov (prezenčne/online)

04.06.2021
STD - Štandardizácia výrobných procesov (prezenčne/online) Efektívne pracovné postupy – Standard Work

07. - 08.06.2021
Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania (prezenčne/online)

07. - 08.06.2021
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

07. - 08.06.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

09.06.2021
Balanced Scorecard a meranie výkonnosti (prezenčne/online) PRENÁŠANIE STRATÉGIE DO ČINNOSTÍ A MERANIE VÝKONNOSTI

09.06.2021
Lean III – Shopfloor Management (prezenčne/online) Zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke

10. - 11.06.2021
Logistika a Supply Chain Management (prezenčne/online)

10. - 11.06.2021
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii (prezenčne/online)

10. - 11.06.2021
Vodcovstvo v projektovom riadení (prezenčne/online)

14. - 15.06.2021
Časový manažment

14.06.2021
MS Project v praxi projektového manažéra II (prezenčne/online)

15.06.2021
Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov (prezenčne/online)

16. - 17.06.2021
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov (prezenčne/online)

16. - 17.06.2021
Vyjednávanie v obchodnom jednaní

18.06.2021
8D - Riešenie problémov metódou 8D (prezenčne/online)

18.06.2021
Reverzná FMEA (prezenčne/online)

18.06.2021
Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania (prezenčne/online)

21.06.2021
Komunikácia v medzinárodnom tíme – interkultúrna komunikácia

21.06.2021
Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (prezenčne/online) (v súľade s ISO 26262)

21.06.2021
Moderovanie workshopov (prezenčne/online) Riešenia problémov a zlepšovania procesov

22. - 23.06.2021
Asertivita

22. - 23.06.2021
Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb (prezenčne/online) Lean Office & Business Process Improvement

24. - 25.06.2021
Lean IV – Produktivita a normovanie práce (prezenčne/online)

24. - 25.06.2021
SPC IV - DOE - Design of Experiments (prezenčne/online) Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

28.06.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

28. - 29.06.2021
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

29.06.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

30.06.2021
Riadenie rizík v projektoch (prezenčne/online)

30.06. - 02.07.2021
SPC I - Štatistické metódy riadenia (prezenčne/online)

01. - 02.07.2021
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov (prezenčne/online) podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

01. - 02.07.2021
Multiprojektové riadenie - simulácia (prezenčne/online)

06. - 07.07.2021
PM I - Projektový manažment I (prezenčne/online)

07. - 08.07.2021
Emocionálna inteligencia

08. - 09.07.2021
PM II - Projektový manažment II (prezenčne/online)

20. - 21.09.2021
Leadership I Osobný rozvoj lídra, vždy môžem byť lepší

22. - 23.09.2021
Manažérske zručnosti I Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

23. - 24.09.2021
YB - Six Sigma Yellow Belt Training (prezenčne/online)

27. - 28.09.2021
PM I - Projektový manažment I (prezenčne/online)

27. - 28.09.2021
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

27. - 28.09.2021
Project Management I (English) (on site/online)

29. - 30.09.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

29.09.2021
Rozvoj neformálnej autority

30.09. - 01.10.2021
Lean Management I (prezenčne/online)

01.10.2021
QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov (prezenčne/online)

04. - 05.10.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

04. - 05.10.2021
Leadership IV Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

06.10.2021
Delegovanie

06. - 08.10.2021
SPC I - Štatistické metódy riadenia (prezenčne/online)

07. - 08.10.2021
Ako robiť dobré rozhodnutia

11. - 12.10.2021
MSA - Analýza systému merania (prezenčne/online) Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

11. - 12.10.2021
PM II - Projektový manažment II (prezenčne/online)

11. - 12.10.2021
Prezentačné zručnosti II Presvedčivosť, profesionalita a komunikácia s publikom

13.10.2021
Implementácia Industry 4.0 v Lean organizácii (prezenčne/online)

13.10.2021
Leadership s DiSC® - lepšie porozumenie seba a kolegov

13.10.2021
Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

14. - 15.10.2021
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

14. - 15.10.2021
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov (prezenčne/online) podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

14. - 15.10.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

18. - 19.10.2021
Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

18. - 19.10.2021
Presvedčivý predaj II

18. - 19.10.2021
TQM I - Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma (prezenčne/online)

18. - 19.10.2021
Úvod do MINITAB® (prezenčne/online)

20. - 21.10.2021
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu (prezenčne/online)

20.10.2021
Emocionálna kompetencia lídra Emočná znalosť, zručnosť, agilita

20. - 21.10.2021
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC (prezenčne/online)

21.10.2021
Nájdite svoje PREČO

22.10.2021
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia (prezenčne/online)

22.10.2021
MS Project v praxi projektového manažéra I (prezenčne/online)

22.10.2021
Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov

22.10.2021
Telephone Communication in Customer Service

25. - 27.10.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

25. - 26.10.2021
Prevencia a riešenie konfliktov

27. - 28.10.2021
PM III - Komunikácia v projektovom riadení (prezenčne/online)

03. - 05.11.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

03. - 04.11.2021
Kreativita I Ako získať skutočne dobré nápady

05.11.2021
8D - Riešenie problémov metódou 8D (prezenčne/online)

05.11.2021
Ako dosahovať výsledky a udržať si dobré vzťahy

08. - 09.11.2021
Časový manažment

08.11.2021
Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling

09. - 10.11.2021
Lean II – Value Stream Management (prezenčne/online)

09. - 10.11.2021
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov (prezenčne/online)

10.11.2021
Stres manažment

11. - 12.11.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

11. - 12.11.2021
Koučingový prístup v praxi lídra

11. - 12.11.2021
Zdravý sedliacky rozum - myslenie v súvislostiach

15. - 16.11.2021
Kreativita II Majstrovstvo tvorivých nápadov

15. - 16.11.2021
Projektový manažment nábehu sériovej výroby (prezenčne/online)

15. - 16.11.2021
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii (prezenčne/online)

18. - 19.11.2021
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi (prezenčne/online) podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

18. - 19.11.2021
TPM - Totálne produktívna údržba (prezenčne/online)

18. - 19.11.2021
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma (prezenčne/online)

22. - 23.11.2021
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

22.11.2021
Moderovanie workshopov (prezenčne/online) Riešenia problémov a zlepšovania procesov

23.11.2021
eCollaboration - Virtuálne projektové tímy (prezenčne/online) spolupráca tímov na diaľku

24. - 25.11.2021
Leadership III Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

24.11.2021
Životný cyklus zamestnanca

25. - 26.11.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

25.11.2021
MS Project v praxi projektového manažéra II (prezenčne/online)

25. - 26.11.2021
Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb (prezenčne/online) Lean Office & Business Process Improvement

26.11.2021
Efektívne vedenie pracovných porád

29. - 30.11.2021
PM I - Projektový manažment I (prezenčne/online)

29. - 30.11.2021
Presentation Skills in English I

01.12.2021
Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte

01. - 02.12.2021
SPC IV - DOE - Design of Experiments (prezenčne/online) Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

02. - 03.12.2021
Leadership V Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

06. - 07.12.2021
Logistika a Supply Chain Management (prezenčne/online)

06. - 07.12.2021
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

08. - 09.12.2021
Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania (prezenčne/online)

08.12.2021
Hodnotiaci rozhovor

09. - 10.12.2021
Asertivita

10.12.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

13. - 14.12.2021
Ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu

13.12.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

14.12.2021
Certifikácia Lean Professional (prezenčne/online)

15. - 16.12.2021
Emocionálna inteligencia

15. - 16.12.2021
Lean IV – Produktivita a normovanie práce (prezenčne/online)