05.03.2019
Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte

06.03.2019
Myslenie v súvislostiach Analytické myslenie

07. - 08.03.2019
PM I - Projektový manažment I

13. - 14.03.2019
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

18. - 19.03.2019
Manažérske zručnosti I Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

20.03.2019
Cesta k funkčnému manažérskemu tímu

21. - 22.03.2019
Komunikácia s audítormi

25. - 26.03.2019
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

27.03.2019
Profesionálna telefonická komunikácia

28. - 29.03.2019
PM II - Projektový manažment II

01. - 02.04.2019
Časový manažment

01. - 02.04.2019
Leadership I Osobný rozvoj lídra, vždy môžem byť lepší

03.04.2019
Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov a koordinátorov vzdelávania

03. - 04.04.2019
Štyri kľúčové rozhovory v personálnej práci

04. - 05.04.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

05.04.2019
Metódy riešenia problémov

05.04.2019
Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov

08. - 09.04.2019
Lean Management I

08. - 09.04.2019
PM III - Komunikácia v projektovom riadení

10.04.2019
QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov

10. - 12.04.2019
SPC I - Štatistické metódy riadenia

11. - 12.04.2019
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

15. - 16.04.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

15. - 16.04.2019
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

24.04.2019
8D - Riešenie problémov metódou 8D

24.04.2019
Delegovanie

25. - 26.04.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

25. - 26.04.2019
Presentation Skills in English I

29. - 30.04.2019
Asertivita

29. - 30.04.2019
Leadership V Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

02. - 03.05.2019
Úvod do MINITAB®

06. - 07.05.2019
Emocionálna inteligencia

06. - 07.05.2019
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

13.05.2019
Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S

13. - 14.05.2019
Presvedčivý predaj - techniky predaja

13. - 14.05.2019
Vodcovstvo v projektovom riadení

14. - 15.05.2019
Lean II – Value Stream Management

15.05.2019
Ako si vybrať nového kolegu - správni ľudia na správne miesta

15. - 17.05.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

15.05.2019
Profesionálna e-mailová komunikácia

16. - 17.05.2019
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

20.05.2019
Ako riadiť Gen Y

20. - 22.05.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

20. - 21.05.2019
Presentation Skills in English II

22.05.2019
Moderovanie workshopov Riešenia problémov a zlepšovania procesov

22.05.2019
Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL

23. - 24.05.2019
Kreativita I Ako získať skutočne dobré nápady

23. - 24.05.2019
PM I - Projektový manažment I

27. - 28.05.2019
MSA - Analýza systému merania Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

27. - 28.05.2019
Umenie vydržať a dotiahnuť do konca

27. - 28.05.2019
YB - Six Sigma Yellow Belt Training

29.05.2019
EPR - Efektívne procesné riadenie – popis a štandardizácia procesov

29.05.2019
Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

29.05.2019
Stres manažment

30. - 31.05.2019
Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

30. - 31.05.2019
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

03. - 04.06.2019
Asertivita

03. - 04.06.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

05.06.2019
Lean III – Shopfloor Management Zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke

05.06.2019
Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (v súľade s ISO 26262)

06. - 07.06.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

06.06.2019
Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL

06. - 07.06.2019
Riadenie projektov s podporou softvéru MS Project

10. - 11.06.2019
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

10. - 11.06.2019
Logistika a Supply Chain Management

12. - 13.06.2019
Časový manažment

12.06.2019
Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania

13.06.2019
Balanced Scorecard a meranie výkonnosti

14.06.2019
STD - Štandardizácia výrobných procesov Efektívne pracovné postupy – Standard Work

17.06.2019
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

17. - 18.06.2019
Leadership with Horses Zážitkové učenie s koňmi

17. - 18.06.2019
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

17. - 18.06.2019
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

18. - 19.06.2019
TPM - Totálne produktívna údržba

19.06.2019
Môžeš sa na mňa spoľahnúť

19. - 20.06.2019
Vyjednávanie v obchodnom jednaní

20. - 21.06.2019
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

20. - 21.06.2019
Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

24.06.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

25. - 26.06.2019
Emocionálna inteligencia

26. - 27.06.2019
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

27. - 28.06.2019
Lean IV – Produktivita a normovanie práce

28.06.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

01. - 02.07.2019
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

01. - 02.07.2019
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

01. - 03.07.2019
SPC I - Štatistické metódy riadenia

03. - 04.07.2019
Riadenie komplexných projektov - simulácia

03.07.2019
Riadenie rizík v projektoch

09. - 10.07.2019
PM I - Projektový manažment I

11. - 12.07.2019
PM II - Projektový manažment II

26. - 27.08.2019
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

11.09.2019
Motivácia zamestnancov Ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov

12. - 13.09.2019
Manažérske zručnosti I Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

17. - 18.09.2019
PM I - Projektový manažment I

17. - 18.09.2019
Project Management I (English)

19. - 20.09.2019
Leadership I Osobný rozvoj lídra, vždy môžem byť lepší

23. - 24.09.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

23.09.2019
Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

24. - 25.09.2019
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

25. - 26.09.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

25.09.2019
Každý telefonát je príležitosť

30.09. - 01.10.2019
Empowerment

30.09. - 02.10.2019
SPC I - Štatistické metódy riadenia

02. - 03.10.2019
Lean Management I

02.10.2019
Riešenie ťažkých situácii v telefonických rozhovoroch

03. - 04.10.2019
Úvod do MINITAB®

04.10.2019
e-Collaboration - spolupráca tímov na diaľku Virtuálne projektové tímy

07. - 08.10.2019
Manažérske rozhodovanie

07. - 08.10.2019
PM II - Projektový manažment II

07.10.2019
QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov

08.10.2019
Môžeš sa na mňa spoľahnúť

09.10.2019
Cesta k funkčnému manažérskemu tímu

09.10.2019
Delegovanie

09. - 10.10.2019
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

09.10.2019
Telefonická komunikácia pre Service Desk

10. - 11.10.2019
MSA - Analýza systému merania Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

14. - 15.10.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

14. - 15.10.2019
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

16.10.2019
Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie

16. - 18.10.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

17. - 18.10.2019
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

21. - 22.10.2019
TQM I - Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

21. - 22.10.2019
Vymáhanie pohľadávok po telefóne

23.10.2019
8D - Riešenie problémov metódou 8D

23. - 24.10.2019
Prevencia a riešenie konfliktov

24.10.2019
Implementácia Industry 4.0 v Lean organizácii

28.10.2019
Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád

29. - 30.10.2019
PM III - Komunikácia v projektovom riadení

29. - 30.10.2019
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

04. - 06.11.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

04. - 05.11.2019
Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

04. - 05.11.2019
Lean II – Value Stream Management

06. - 07.11.2019
Kreativita I Ako získať skutočne dobré nápady

06.11.2019
Moderovanie workshopov Riešenia problémov a zlepšovania procesov

07. - 08.11.2019
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

07. - 08.11.2019
Riadenie projektov s podporou softvéru MS Project

08.11.2019
Ako dosahovať výsledky a udržať si dobré vzťahy

11. - 12.11.2019
Časový manažment

11. - 12.11.2019
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

13.11.2019
Stres manažment

13.11.2019
Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling

14. - 15.11.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

14. - 15.11.2019
Koučingový prístup v praxi lídra

14. - 15.11.2019
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

18. - 19.11.2019
Kreativita II Majstrovstvo tvorivých nápadov

18. - 19.11.2019
Presvedčivý predaj - predaj riešení

20.11.2019
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

20. - 21.11.2019
Presentation Skills in English I

21. - 22.11.2019
Leadership IV Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

21. - 22.11.2019
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

22.11.2019
Certifikácia Lean Professional

25. - 26.11.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

25. - 26.11.2019
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

27. - 28.11.2019
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

27. - 28.11.2019
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

29.11.2019
Hodnotiaci rozhovor

02. - 03.12.2019
PM I - Projektový manažment I

04.12.2019
Myslenie v súvislostiach Analytické myslenie

05. - 06.12.2019
Leadership III Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

05. - 06.12.2019
Logistika a Supply Chain Management

09. - 10.12.2019
Asertivita

09. - 10.12.2019
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

11.12.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

11.12.2019
Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte

12.12.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

12. - 13.12.2019
Facilitačné zručnosti

16. - 17.12.2019
Emocionálna inteligencia