05. - 06.10.2020
Presentation Skills in English II (on site/online)

05. - 06.10.2020
Projektový manažment nábehu sériovej výroby (prezenčne/online)

07.10.2020
Delegovanie (prezenčne/online)

07. - 09.10.2020
SPC I - Štatistické metódy riadenia (prezenčne/online)

08. - 09.10.2020
Manažérske rozhodovanie (prezenčne/online)

09.10.2020
Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov a koordinátorov vzdelávania - online

12. - 13.10.2020
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov (prezenčne/online) podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

12. - 13.10.2020
GB - Six Sigma Green Belt Training (prezenčne/online)

12. - 13.10.2020
Prezentačné zručnosti II (prezenčne/online) Presvedčivosť, profesionalita a komunikácia s publikom

14.10.2020
Manažérske zručnosti III (prezenčne/online) Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

14.10.2020
Rozvoj neformálnej autority (len prezenčne)

15. - 16.10.2020
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie (prezenčne/online)

15. - 16.10.2020
PM II - Projektový manažment II (prezenčne/online)

16.10.2020
8D - Riešenie problémov metódou 8D (prezenčne/online)

19. - 21.10.2020
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB - online

19. - 20.10.2020
Leadership II (prezenčne/online) Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

19. - 20.10.2020
Vymáhanie pohľadávok po telefóne - online

21.10.2020
MS Project v praxi projektového manažéra I (prezenčne/online)

21.10.2020
Telephone Communication in Customer Service - online

22.10.2020
Ako vyhodnocovať a zlepšovať firemné vzdelávanie (prezenčne/online)

22.10.2020
EPR - Efektívne procesné riadenie – popis a štandardizácia procesov (prezenčne/online)

22. - 23.10.2020
TQM I - Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma (prezenčne/online)

22. - 23.10.2020
Úvod do MINITAB® (prezenčne/online)

23.10.2020
Implementácia Industry 4.0 v Lean organizácii (prezenčne/online)

26. - 27.10.2020
Prevencia a riešenie konfliktov (prezenčne/online)

26. - 27.10.2020
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC (prezenčne/online)

26.10.2020
Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling (len prezenčne)

27. - 28.10.2020
PM III - Komunikácia v projektovom riadení (prezenčne/online)

28.10.2020
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia (prezenčne/online)

28.10.2020
Efektívne vedenie pracovných porád (prezenčne/online)

02. - 04.11.2020
GB - Six Sigma Green Belt Training (prezenčne/online)

04. - 05.11.2020
Kreativita I - online Ako získať skutočne dobré nápady

04.11.2020
Moderovanie workshopov (prezenčne/online) Riešenia problémov a zlepšovania procesov

05. - 06.11.2020
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu (prezenčne/online)

05. - 06.11.2020
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB - online

06.11.2020
Ako dosahovať výsledky a udržať si dobré vzťahy - online

09. - 10.11.2020
Časový manažment (prezenčne/online)

09.11.2020
Korporátna e-mailová komunikácia (prezenčne/online)

10. - 11.11.2020
Lean II – Value Stream Management (prezenčne/online)

11.11.2020
MS Project v praxi projektového manažéra II (prezenčne/online)

11.11.2020
Stres manažment (len prezenčne)

12. - 13.11.2020
Koučingový prístup v praxi lídra (prezenčne/online)

12. - 13.11.2020
MSA - Analýza systému merania (prezenčne/online) Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

12. - 13.11.2020
Umenie vydržať a dotiahnuť veci do konca (prezenčne/online)

12. - 13.11.2020
Zdravý sedliacky rozum - myslenie v súvislostiach (len prezenčne)

18. - 19.11.2020
Kreativita II (prezenčne/online) Majstrovstvo tvorivých nápadov

19. - 20.11.2020
Manažérske zručnosti II (prezenčne/online) Chcem mať efektívny a výkonný tím

19. - 20.11.2020
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii (prezenčne/online)

19. - 20.11.2020
Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb (prezenčne/online) Lean Office & Business Process Improvement

20.11.2020
Communication in International Team - Intercultural Communication (on site/online)

23. - 24.11.2020
GB - Six Sigma Green Belt Training (prezenčne/online)

23. - 24.11.2020
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov (prezenčne/online)

23. - 24.11.2020
Presvedčivý predaj II (prezenčne/online)

25. - 26.11.2020
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi (prezenčne/online) podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

25. - 26.11.2020
Leadership III (prezenčne/online) Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

25. - 26.11.2020
Lean IV – Produktivita a normovanie práce (prezenčne/online)

25. - 26.11.2020
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma (prezenčne/online)

27.11.2020
eCollaboration - Virtuálne projektové tímy (prezenčne/online) spolupráca tímov na diaľku

30.11.2020
Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte (prezenčne/online)

30.11.2020
Životný cyklus zamestnanca (prezenčne/online)

01. - 02.12.2020
PM I - Projektový manažment I (prezenčne/online)

01. - 02.12.2020
Presentation Skills in English I (on site/online)

03. - 04.12.2020
Leadership IV (prezenčne/online) Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

03. - 04.12.2020
Logistika a Supply Chain Management (prezenčne/online)

07. - 08.12.2020
Prezentačné zručnosti I (prezenčne/online) Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

07. - 08.12.2020
SPC IV - DOE - Design of Experiments (prezenčne/online) Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

09. - 10.12.2020
Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania (prezenčne/online)

09.12.2020
Hodnotiaci rozhovor (prezenčne/online)

10. - 11.12.2020
Asertivita (prezenčne/online)

11.12.2020
Certifikácia Lean Professional (prezenčne/online)

14. - 15.12.2020
Ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu (prezenčne/online)

14.12.2020
GB - Six Sigma Green Belt Training (prezenčne/online)

16.12.2020
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB - online

17. - 18.12.2020
Emocionálna inteligencia (prezenčne/online)